Bài 2: Nhường Đường Cho Người Đi Bộ - 11 Bài Thi Sa Hình B1-B2

Giáo viên phụ trách: Trần Hữu Trung

Các bước thực hiện bài NHƯỜNG ĐƯỜNG CHO NGƯỜI ĐI BỘ

 • Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A) không quá 500mm.

Yêu cầu đạt được bài NHƯỜNG ĐƯỜNG CHO NGƯỜI ĐI BỘ

 • Dừng xe cách vạch dừng quy định không quá 500 mm
 • Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút.
 • Lái xe theo quy tắc giao thông đường bộ
 • Tốc độ xe chạy không quá:
 • 24km/h đối với hạng B, D.
 • 20 km/h đối với hạng C, E

Các lỗi bị trừ điểm bài NHƯỜNG ĐƯỜNG CHO NGƯỜI ĐI BỘ

 • Không dừng xe ở vạch quy định, bị trừ 5 điểm.
 • Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định bị trừ 5 điểm.
 • Dừng xe quá vạch dừng quy định, bị trừ 5 điểm.
 • Lái xe bị chết máy, lỗi một lần bị trừ 5 điểm
 • Để tốc độc động cơ qua 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm. Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
 • Tổng thời gian thực hiện bài thi số 2 quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.

Truất quyền thi khi

 • Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền thi.
 • Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền thi.

bài học tiếp theo

Bài 3: Dừng xe và khởi hành ngang dốc

đăng ký khóa học lái xe

Error: Contact form not found.

bài học trên xe thiết bị