10 Bài sa hình hạng c- Bài 8: Dừng xe có đường sắt

Giáo viên phụ trách: Trần Hữu Trung

Các bước thực hiện Dừng xe nơi giao nhau với đường sắt

 • Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A)
 • không quá 500mm;
 • Lái xe đến bài thi số 9.

Yêu cầu đạt được Dừng xe nơi giao nhau với đường sắt

 • Dừng xe cách vạch dừng quy định không quá 500 mm;
 • Giữ tốc độ động cơ không quá 4.000 vòng/phút
 • Tốc độ xe chạy không quá : 24km/h đối với hạng B, D; 20km/h đối với hạng C.

Các lỗi bị trừ điểm Dừng xe nơi giao nhau với đường sắt

 • Không dừng xe ở vạch dừng quy định, bị trừ 5 điểm
 • Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định định (A>500mm), bị trừ 5 điểm
 • Dừng xe quá vạch dừng quy định, bị trừ 5 điểm
 • Để tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm
 • Xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm;
 • Tổng thời gian thực hiện đến bài thi số 8 quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.

Truất quyền thi khi

 • Lái xe lên vỉa hè, bị truất quyền thi.
 • Xử lý tình huống không hợp lý, gây tai nạn, bị truất quyền thi.
 • Xe bị chết máy, cứ mỗi lần bị trừ 5 điểm.

bài học tiếp theo

bài 9: Thay đổi số trên đường thẳng

đăng ký khóa học lái xe

Error: Contact form not found.

bài học tiếp theo hạng c