Bài Tình Huống Khẩn Cấm

Giáo viên phụ trách: Trần Hữu Trung

Tuy không được tính vào bài thi sát hạch thực hành lái xe nhưng bài thi tình huống nguy hiểm có thể làm cho học viên mất 10 điểm rất đáng tiếc nếu trong khi thực hiện các bài thi học viên không tập trung và thực hiện không đúng với bài, nhanh và chính xác các động tác.

Là bài kiểm tra chỉ diễn ra một lần trong 3 điểm nhất định (chip kêu, chuông và đèn trên xe kêu, nháy) bất ngờ nên học viên phải thật tỉnh táo và bình tĩnh.

Mục tiêu của bài thi tình huống này giúp học viên sau khi kết thúc khóa học lái xe ô tô sẽ sử dụng đèn báo nguy hiểm trên xe như một công cụ quan trọng để mỗi khi có sự cố trên đường, phải dừng khẩn cấp nhằm báo cho các phương tiện tham gia giao thông khác biết, giảm tốc độ, chú ý hơn, vòng tránh nếu trường hợp xe ở giữa đường, gây nguy hiểm…

Các bước thực hiện Bài tình huống nguy hiểm

 1. Khi bài thi tình huống nguy hiểm xẩy ra (âm thanh trong xe kêu và đèn đỏ nháy) ngay lập tức học viên dừng xe và bật đèn báo hiệu sự cố.
 2. Khi có tín hiệu đi tiếp, học viên tắt đèn báo hiệu sự cố và cho xe đi tiếp.
 3. Lái xe đến bài sát hạch tiếp theo.

Yêu cầu đạt được Bài tình huống nguy hiểm

 1. Trong 5 giây khi âm thanh và đèn trên xe kêu và nháy học viên phải dừng được xe và bật đèn báo sự cố.
 2. Sau khi âm thanh nghe tiếng “ Tu “ cuối. Trong vòng 5 giây học viên phải tắt thiết thị.
 3. Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút.
 4. Lái xe theo quy tắc giao thông đường bộ.
 5. Tốc độ xe chạy không quá:
  + 24 khm/h đối với hạng B, D.
  + 20 km/h đối với hạng C, E.

Các lỗi bị trừ điểm Bài tình huống nguy hiểm

 1. Trong 5 giây kể từ khi bài thi tình huống nguy hiểm diễn ra nếu:
  + Chip kêu, chuông và đèn trên xe kêu, nháy);
  + Không dừng xe và bật đèn báo sự cố, bị trừ 10 điểm;
  + Dừng xe nhưng không bật đèn báo sự cố bị trừ 05 điểm;
  + Khi có tín hiệu “Đi tiếp” nếu học viên không tắt đèn báo sự cố trong 5 giây bị trừ 05 điểm;
 2. Lái xe lên vỉa hè thí sinh sẽ bị truất quyền sát hạch;
 3. Xử lý tình huống không hợp lý gây tại nạn, thí sinh bị truất quyền sát hạch.
 4. Lái xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm.
 5. Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm.
 6. Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.
 7. Tổng thời gian bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.
 8. Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

bài học cuối cùng

chúc các bạn thi sát hạch lái xe đạt kết quả tốt nhất