DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GPLX
Thi ngày: 02/7/2024
Loại xe thiHạngHọ vàtênNgày sinhSố chứng minhKhóaLý do
sát hạch
Nội dung
sát hạch
B11PHẠM THUAN18/06/2005075305012121B11-K131Rớt LTLT+MP+TH
B11VŨ THỊ TUYẾTAN15/02/1990075190016075B11-K132Rớt THTH
B11NGUYỄNÂN17/02/1982045082008379B11-K105Rớt LTLT+MP+TH
B11NGUYỄN HOÀNG VƯƠNGANH28/07/1987092187005123B11-K116Rớt THTH
B11NGUYỄN THỊ THÚYDIỄM18/09/1992075192014708B11-K140Vắng thiLT+MP+TH
B11PHAN NGỌC THÙYDUNG31/07/2001075301011798B11-K135Rớt MPMP+TH
B11TRẦN THỊ PHƯƠNGDUNG20/07/2001070301002611B11-K102Rớt LTLT+MP+TH
B11NGUYỄN THỊDUNG05/07/1990036190019220B11-K110Rớt THTH
B11TRỊNH CHÍDŨNG18/11/1973074073000296B11-K133Rớt THTH
B11PHẠM ANHDŨNG10/03/2000075200010288B11-K130Rớt LTLT+MP+TH
B11TRẦN ĐÌNH KỲDUYÊN03/04/2003075303008697B11-K123Rớt MPMP+TH
B11LÊ THU26/07/1978079178024085B11-K118V_mô phỏngMP+TH
B11TRẦN NGỌC BẢOHÂN06/10/2003075303022804B11-K138Rớt THTH
B11NGUYỄN THỊ THÚYHẰNG25/08/1996035196008912B11-K123Vắng thiLT+MP+TH
B11NGUYỄN THỊHẰNG26/03/1992036192014395B11-K136Rớt MPMP+TH
B11PHẠM THỊ MINHHẰNG21/09/1996031196002220B11-K114Rớt LTLT+MP+TH
B11CAO THỊHẠNH06/01/1994075194008890B11-K137Rớt MPMP+TH
B11NGUYỄN THỊ BÍCHHIÊN02/03/1987271813801B11-K80Rớt MPMP+TH
B11CAO THỊHÒA28/03/1977272378245B11-K84Rớt THTH
B11NGUYỄN CÔNGHOÀNG03/04/1985075085012867B11-K136Rớt MPMP+TH
B11LÊ THỊHƯƠNG10/10/1989038189005809B11-K129Rớt THTH
B11NGUYỄN THỊHƯƠNG16/03/1984037184016118B11-K128Rớt THTH
B11THÂN NGUYÊNHƯƠNG14/02/1986024186007909B11-K95Rớt THTH
B11BÙI THỊ XUÂNHƯƠNG22/05/1991075191019011B11-K136Rớt LTLT+MP+TH
B11NGUYỄN TẤNHUY13/03/1988079088032622B11-K119Rớt MPMP+TH
B11PHẠM THỊ THUHUYỀN07/01/1997075197011656B11-K135Rớt THTH
B11ĐINH MAIKHANH01/03/2005075305002381B11-K138Rớt LTLT+MP+TH
B11LÝ THIÊNKIỀU17/08/1992083192007908B11-K110Rớt THTH
B11PHẠM THỊLIÊN19/10/1993033193011363B11-K133Rớt THTH
B11NGUYỄN THỊ HOÀNGLINH21/04/2003075303003087B11-K109Rớt MPMP+TH
B11NGUYỄN THỊLOAN13/09/1991030191015512B11-K123Rớt LTLT+MP+TH
B11VŨ THỊNGUYỆT12/12/1990030190005929B11-K93Rớt MPMP+TH
B11TRƯƠNG THỊ KIMTHANH13/09/1993040193011766B11-K131Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN VĂNÁI09/06/1972042072019737B2-K480SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2ĐỖ ĐÌNHAN07/11/1987075087009931B2-K465Rớt THTH
ViosB2HỒ THỊ THÚYAN15/07/1994091194015103B2-K477SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN VŨ HOÀNGAN04/03/2002075202007033B2-K484SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2LÊ KHẢANH06/07/1997038097010128B2-K470Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN ĐỨC TUẤNANH17/04/2004075204020551B2-K471Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2CAO LÊ NHẬTANH04/01/1994068094009783B2-K487SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2ĐỖ HOÀNG TIẾNANH09/05/2002075202012862B2-K477SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN THỊ TRUNGANH01/02/1997036197015593B2-K487SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRẦN HOÀNGANH01/01/1987091087019764B2-K477SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN KIMÁNH11/05/1992075192019048B2-K495SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2PHẠM GIABẢO18/06/2005075205018250B2-K482SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2HOÀNG NGỌCBIÊN20/04/1990077090004113B2-K451Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN LƯƠNGBÌNH29/12/1988037088007932B2-K444Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2TRỊNH VĂNBÌNH06/05/1989049089015566B2-K486SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2ĐỖ THANHBÌNH02/06/2004075204010842B2-K495SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2LẦU ACẤM07/07/1972079072020477B2-K457Rớt THTH
ViosB2LƯƠNG VÕ BỬUCHÂU09/12/1983075183011417B2-K448R.đường trườngđường trường
ViosB2LÊ THỊ QUẾCHI19/11/1992079192001772B2-K479SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2BÙI TRUNGCHÍNH29/06/1979034079025037B2-K467Rớt THTH
ViosB2LÊ CÔNGCHÍNH02/12/1991075091005541B2-K495SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRƯƠNG THỊCHỢ20/01/1979074179002376B2-K450Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN VĂNCÔNG17/02/1979034079025241B2-K467Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2LẠI THIÊN ĐẠICƯƠNG06/11/1999272835473B2-K443Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2VŨ CAOCƯỜNG16/04/1979036079029502B2-K458Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2LĂNG PHÚCƯỜNG10/12/1982075082008140B2-K186Rớt TH lần 2TH
ViosB2GIANG TRÍCƯỜNG16/11/1993079093021494B2-K470Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN VĂNCƯỜNG07/03/1965044065003722B2-K486SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN HỒNGĐĂNG17/06/1990075090024374B2-K463Rớt THTH
ViosB2HUỲNH CẨMĐÀO10/11/1978089178017617B2-K415Rớt MPMP+TH
ViosB2PHAN TẤNĐẠT17/12/2004075204021291B2-K465Rớt MPMP+TH
ViosB2NGUYỄN ĐÌNHĐẠT21/06/1989075089024230B2-K470Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN THÀNHĐẠT01/09/2003080203010591B2-K465Rớt MPMP+TH
ViosB2NGUYỄN VĨNHĐẠT09/09/1990075090010521B2-K490SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRẦN VĂNĐẠT05/02/1978094078000114B2-K485SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN THỊ NGỌCDIỄM19/02/1990075190005411B2-K461Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2VÕ VĂNĐIN20/10/1998051098005937B2-K458Rớt MPMP+TH
ViosB2LÊ THỊDINH03/08/1983034183015461B2-K452Rớt THTH
ViosB2NGÔ THỊDỊU25/04/1994034194000702B2-K486SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2ĐINH SỸDOANH01/01/1976042076013558B2-K488SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN XUÂN09/04/1984001084066331B2-K466Rớt THTH
ViosB2TRẦN QUỐCDUẨN10/08/1991042091000086B2-K487SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRẦN VĂNĐỨC18/11/1995272658402B2-K354Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2ĐỖ MINHĐỨC13/12/1988038088039366B2-K428Rớt THTH
ViosB2LÊ NGỌCĐỨC10/12/1991042091015895B2-K454Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN THỊĐỨC25/10/1982040182028018B2-K463Rớt THTH
ViosB2QUÁCH HÀOĐỨC14/02/1995091095014583B2-K436Rớt THTH
ViosB2PHẠM DUYĐỨC07/04/1999075099008871B2-K471Rớt THTH
ViosB2HUỲNH TÂM HỒNGĐỨC22/04/1997075097018251B2-K494SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN MẠNHĐỨC17/08/2000082200015659B2-K482SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2HOÀNG THỊ THÙYDUNG20/04/1993044193003127B2-K466Rớt THTH
ViosB2PHẠM XUÂNDƯƠNG11/03/1990040090020125B2-K464Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN XUÂNDƯƠNG08/01/1986075086001236B2-K494SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2HUỲNH NHẤTDUY16/12/2003052203011049B2-K448Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN QUANGDUY10/02/1996074096006934B2-K439Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN THANHDUY02/02/1994052094017555B2-K459Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN ĐỨCDUY17/03/1995072095002026B2-K479SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2CAO THẾDUYỆT11/08/2004075204008179B2-K486SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2HOÀNG NGỌC01/05/1977038077012302B2-K457Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2PHẠM HOÀNGHẢI12/01/2000075200020283B2-K461Rớt THTH
ViosB2VÕ THANHHẢI26/10/2000074200002159B2-K437Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN DUYHẢI01/12/1990075090007476B2-K466Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN VĂNHẢI09/10/1980038080033432B2-K494SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2PHẠM ĐÌNHHẢI09/08/1989068089013270B2-K489SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2PHẠM NGUYỄN BẢOHÂN03/09/2004051304009241B2-K433Rớt THTH
ViosB2TRỊNH THỊHẰNG03/09/1986040186022239B2-K417Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2TRẦN THỊHẰNG07/04/1982036182025913B2-K355Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2PHAN THỊHẰNG06/09/1986042186012435B2-K493SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN HOÀNGHẢO22/08/1996075096018765B2-K494SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRẦN XUÂNHIỀN02/02/1987037087004650B2-K456Rớt THTH
ViosB2PHẠM HOÀNGHIỆP19/03/2005075205013973B2-K470Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2LOAN THANHHIẾU18/11/1999075099008750B2-K461Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN HOÀNGHIẾU18/12/2001036201015452B2-K461Rớt THTH
ViosB2VŨ TRẦNHIẾU19/03/1983019083006000B2-K419Rớt THTH
ViosB2LÊ TRUNGHIẾU20/02/1993044093005568B2-K483SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN TRUNGHIẾU08/07/2001001201033064B2-K474SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2LÊ TRỌNGHIẾU30/06/2004066204005376B2-K495SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN ĐÌNHHÒA05/03/1975046075011324B2-K446Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2BÙI THỊ THANHHOÀN21/01/1980075180008486B2-K436Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN VIỆTHOÀN18/11/2002038202019509B2-K483SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2VŨ NGỌCHOÀNG25/08/1987091087007084B2-K461Rớt THTH
ViosB2LƯƠNG HUYHOÀNG29/10/2003036203005279B2-K487SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2LÊ THỊ ÁNHHỒNG12/11/1990070190006628B2-K467Rớt THTH
ViosB2TRẦN ĐẠIHUỆ24/12/1997068097009592B2-K486SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2PHẠM NỮ NHƯHUỆ07/01/1988075188016118B2-K495SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN PHẠMHÙNG10/02/1989042089019426B2-K492SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN XUÂNHÙNG16/07/2005026205005095B2-K487SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2PHẠM THÁIHÙNG01/01/1992075092022846B2-K445SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRẦN VĂNHÙNG18/03/2004040204009992B2-K494SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2PHẠM PHÚHƯNG09/11/1993079093020491B2-K471Rớt THTH
ViosB2PHẠM THỊ NGỌCHƯƠNG08/02/1994072194011778B2-K488SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2HUỲNH LƯU NHẬTHUY14/09/1999075099012192B2-K458Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2PHAN MINHHUY13/07/1997079097018003B2-K460Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2ĐỖ GIAHUY19/10/2003075203007231B2-K468Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2HỒ QUANGHUY25/11/2001052201014165B2-K464Rớt THTH
ViosB2LÊ ĐÌNHHUY18/07/1995075095011084B2-K477SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN HÀ GIAHUY16/04/2002075202011794B2-K487SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2THẠCH GIAHUY13/01/2002094202008670B2-K495SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN THỊ MỘNGHUYỀN26/11/1982091182006515B2-K459Rớt THTH
ViosB2ĐỖ MINHKHA01/01/1991096091010143B2-K466Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN BẢOKHANH09/08/1996066096010949B2-K449Rớt TH lần 2TH
ViosB2LÊ DUYKHANH20/02/1993052093021882B2-K494SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN TẤNKHÁNH09/01/2005049205004590B2-K465Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN DUYKHÁNH14/02/1996051096015262B2-K414Rớt THTH
ViosB2ĐỖ NHỰTKHÁNH12/12/1996056096000226B2-K486SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN THỊKHEN11/03/1988075188014619B2-K487SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2ĐOÀN PHẠM ĐĂNGKHOA07/09/2000075200019804B2-K466Rớt THTH
ViosB2VŨ VĂNKHOÁT05/07/1983038083006572B2-K460Rớt THTH
ViosB2BÙI TRUNGKIÊN30/05/1980038080036474B2-K383Rớt TH lần 2 (MP>1năm)LT+MP+TH
ViosB2PHẠM TẤNKIỆT03/03/2004075204015519B2-K464Rớt THTH
ViosB2TỪ NAMKIM05/06/1996075096012119B2-K495SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2DƯƠNG LÊ THÀNHLẬP04/12/2001070201006541B2-K456Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN THANHLỊCH14/03/1988052088015366B2-K484SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2PHAN THANHLIÊM27/03/1973079073029794B2-K465Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN XUÂNLIÊM08/04/1991067091005479B2-K417Rớt THTH
ViosB2LÊ HOÀNGLIÊM19/01/1991082091000398B2-K494SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2BÙI CHÍLINH24/09/1990025090018626B2-K439Rớt THTH
ViosB2LÊ HỒNG GIALINH28/02/1999075199000638B2-K461Rớt MPMP+TH
ViosB2LÊ NGỌCLINH10/10/2005075305023063B2-K472SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2VŨ TRẦN NGỌCLINH22/12/2001075301017744B2-K491SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2HOÀNG VĂNLĨNH10/02/1996030096015456B2-K494SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2PHẠM THỊLOAN13/05/1987038187040918B2-K334Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2LÊ THỊ MỸLOAN08/05/1987075187002966B2-K470Rớt THTH
ViosB2CAO VĂNLỘC16/03/1992042092004266B2-K465Rớt LTLT+MP+TH
KIAB2TRẦN HOÀNGLONG10/12/2004075204013378B2-K467Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2ĐỒNG THỊLỤA25/05/1991075191005155B2-K460Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN THÀNHLUÂN21/10/2001082201000095B2-K448Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN HỮULUÂN02/10/2001075201012790B2-K461Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2TRẦN THÀNHLUÂN11/10/1988075088014154B2-K494SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2PHAN VĂNLỰC20/07/1989040089038781B2-K472SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2ĐỖ THỊLƯỢNG17/01/197202517201963B2-K494SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN THỊ CẨMNHI01/10/1993082193005719B2-K448Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2LÊ HỒNGQUÂN02/07/1999075099020941B2-K491SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN THỊQUYÊN11/08/1989075189018386B2-K454Rớt MPMP+TH
NHNGUYỄN SỸBỘ18/11/1980008080004804NH-CK66Rớt THTH
NHNGUYỄN CHÂUPHƯƠNG20/01/2001075201013039NH-CK65Rớt THTH
NHNGUYỄN ĐỨCTÀI17/07/2000091200009590NH-CK66Rớt THTH
CNGUYỄN VIỆTANH10/12/1996033096001774C-K299Rớt THTH
CTRẦN HẢIANH09/09/1979042079008367C-K280Rớt THTH
CLƯƠNG THẾBẢO26/11/2000075200011482C-K308Rớt THTH
CCHU ĐÌNHBÌNH06/08/1987040087016018C-K306Rớt MPMP+TH
CTRẦN VĂNBỐN10/10/1980080080000236C-K309Rớt MPMP+TH
CPHẠM HUYCHƯƠNG03/08/1972068072000169C-K281V_thực hànhTH
CVŨ NGỌCĐẮC08/08/1999075099005191C-K284Rớt LTLT+MP+TH
CNGUYỄN TIẾNDŨNG20/11/1990042090010876C-K300Rớt MPMP+TH
CNGUYỄN HOÀIDƯƠNG28/08/1997075097010273C-K298Rớt LTLT+MP+TH
CHỒ LỶDƯỞNG10/09/1976075076011511C-K304Rớt LTLT+MP+TH
CPHAN KHẮC ANHDUY14/07/2000075200020401C-K308Rớt THTH
CVĂN THỊHẰNG03/12/1995075195006309C-K275Rớt LTLT+MP+TH
CNGUYỄN ĐỨCHIẾU04/07/1999075099002206C-K296Rớt THTH
CLÊ HOÀNGHIẾU12/01/2002058202006144C-K306Rớt MPMP+TH
CTRƯƠNG NGỌCHIẾU01/10/1985075085016804C-K291R.đường trườngđường trường
CHOÀNG THANHHIỆU19/05/1988044088008948C-K306Rớt THTH
CNGUYỄN HUYHOÀNG07/11/1998272669737C-K288Rớt MP lần 2MP+TH
CĐINH QUỐCHƯƠNG21/01/1983240878819C-K259Vắng thiLT+MP+TH
CNGUYỄN TRỌNGHỮU25/04/1987072087005624C-K276Rớt LTLT+MP+TH
CLÊ HỒNGHUY12/03/2000072200001883C-K292Rớt LTLT+MP+TH
CNGUYỄN QUANGHUY20/01/2000075200021930C-K309Rớt LTLT+MP+TH
CMAI VĂNKHÁNH26/02/1993075093013831C-K309Rớt MPMP+TH
CNGUYỄN VĂNKHỞI27/07/1987033087015782C-K288Rớt MPMP+TH
CTRẦN ĐÌNHKHƯƠNG29/08/1998075098009949C-K307Vắng thiLT+MP+TH
CĐỖ VĂNLÂM20/04/1987068087001024C-K298Rớt THTH
CNGUYỄN THÀNHLÂM13/08/1994074094001538C-K308Rớt MPMP+TH
CPHẠM VĂNLẬP24/05/2000052200006529C-K300Rớt LTLT+MP+TH
CTRẦN NHỰTLINH29/02/2000089200016750C-K308Rớt THTH
CPHẠM QUANGLINH22/06/1998037098006992C-K301Rớt LTLT+MP+TH