DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GPLX
Thi ngày: 03/7/2024
Loại xe thiHạngHọ vàtênNgày sinhSố chứng minhKhóaLý do
sát hạch
Nội dung
sát hạch
B11NGUYỄN THỊLOAN10/04/1988271761203B11-K31Rớt TH lần 2 (LT>1năm)LT+MP+TH
B11NGÔ HOÀNGLONG20/02/1989079089011231B11-K133Vắng thiLT+MP+TH
B11VÒNG KỲMINH04/05/1991075091012547B11-K132Rớt MPMP+TH
B11VŨ LÊ KHÁNHMY07/12/2003068303001052B11-K106Rớt THTH
B11PHẠM THỊ KIỀUNGA04/01/1981075181009957B11-K137Rớt THTH
B11LƯU THỊ TRÚCNGUYÊN19/03/1999072199000791B11-K132Rớt LTLT+MP+TH
B11PHẠM ĐĂNG YẾNNHI13/03/2003079303000339B11-K85Rớt THTH
B11LỮ THỊNHIÊN20/02/1985095185002202B11-K136Rớt MPMP+TH
B11TRỊNH HÀ QUỲNHNHƯ22/03/2004075304013531B11-K115Rớt MPMP+TH
B11ĐỖ THỊ TUYẾTNHƯ17/01/1997075197010090B11-K139SH lần đầuLT+MP+TH
B11ĐỖ THỊNINH20/04/1995037195006267B11-K88Rớt LTLT+MP+TH
B11NGUYỄN THỊOANH12/02/1996084196004935B11-K137Rớt LTLT+MP+TH
B11NGUYỄN THIỆNPHÚ18/07/1999272766152B11-K82Rớt LTLT+MP+TH
B11TÔ HỮUQUÂN12/08/1994046094008559B11-K82Rớt THTH
B11LÝ TÚQUỲNH22/06/1985031185007755B11-K104Rớt THTH
B11TRẦN THỊ NGỌCSƯƠNG15/09/1980075180016742B11-K125Rớt MPMP+TH
B11NGUYỄN THỊ THANHTÂM15/02/1986068186002270B11-K122Rớt MPMP+TH
B11LÊ THỊ KIMTHẠCH20/12/1979042179005647B11-K127Rớt THTH
B11NGUYỄN THỊ THUTHẢO20/10/1985079185013231B11-K130V_mô phỏngMP+TH
B11TRẦN ĐÌNHTHIỆN28/04/1999035099009651B11-K125Rớt MPMP+TH
B11NGUYỄN THỊ KIMTHOA26/08/1983075183014759B11-K119Rớt MPMP+TH
B11TRẦN THỊTHƯƠNG14/05/1984040184008978B11-K74Rớt LTLT+MP+TH
B11NGUYỄN THỊTHÚY30/04/1990052190007137B11-K134Rớt LTLT+MP+TH
B11NGUYỄN THỊ LỆTHỦY14/11/1995066195011700B11-K108Rớt THTH
B11HỒ THỊ KIỀUTIÊN07/05/1998075198018907B11-K136Rớt MPMP+TH
B11HỒ MINHTỊNH12/06/1990052090004010B11-K123Rớt LTLT+MP+TH
B11VÕ THỊ HÀTRANG02/04/1992075192006963B11-K130Rớt MPMP+TH
B11TRẦN QUỐCTUẤN04/10/2000272799279B11-K83Vắng thiLT+MP+TH
B11NGUYỄN TẤNVĨNH19/11/1989080089000476B11-K77Rớt MPMP+TH
B11VÕ THỊ TƯỜNGVY24/09/2003079303031709B11-K96Rớt MP (LT>1năm)LT+MP+TH
B11PHẠM THỊ UYÊNVY05/09/1984075184022505B11-K126Rớt LTLT+MP+TH
B11HOÀNG LÊ ÁIXUÂN25/03/2000075300010661B11-K83Vắng thiLT+MP+TH
B11NGUYỄN THỊXUÂN14/05/1984075184002716B11-K138Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2LÝ THỊLY15/11/1990068190006701B2-K486SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2LẦU GIAMẪN27/11/2002075302001901B2-K484SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN ĐÌNHMẠNH10/05/1988034088001124B2-K462Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN THỊ NGỌCMINH20/01/1977075177013492B2-K440Rớt MPMP+TH
ViosB2HONG QUANGMINH01/12/2000075200007340B2-K494SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN THANHMINH12/12/1980075080007360B2-K476SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2SÀN LỶMÙI28/07/1978056178000999B2-K457Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2ĐINH NGUYỄN KIỀUMY15/11/1991079191037599B2-K410Rớt MPMP+TH
ViosB2PHẠM THỊMỴ09/05/1983034183022283B2-K459Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2HÀ HUYNAM26/09/1975038075019265B2-K453Rớt MPMP+TH
ViosB2LƯU HOÀNGNAM04/10/2001052201007658B2-K459Rớt THTH
ViosB2PHAN QUỐCNAM17/08/2004075204006792B2-K495SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRẦN NGỌC DUYNAM17/02/1996075096023787B2-K495SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRẦN PHƯƠNGNAM21/01/1999080099005730B2-K495SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2LÊ THỊ DIỄMNGÂN08/09/1986075186019462B2-K424Rớt MPMP+TH
ViosB2NGUYỄN NGỌC BẢONGÂN22/06/2002068302003707B2-K441Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN THỊ KIMNGÂN31/10/1994075194003232B2-K461Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN THỊ THANHNGÂN11/11/1988080188011313B2-K449Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN CÔNGNGHỊ27/04/1984040084033845B2-K487SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2ONG THỊNGHĨA04/05/1985075185022522B2-K419Rớt THTH
ViosB2PHẠM THỊ ÁNHNGỌC13/03/1987092187011352B2-K491SH lần đầuLT+MP+TH
KIAB2LƯƠNG BÌNHNGUYÊN17/12/1999054099002734B2-K461Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN BÌNHNGUYÊN14/10/2004075204004887B2-K461Rớt MPMP+TH
ViosB2LƯƠNG THỊ THANHNHÀN15/05/1992075192022256B2-K464Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN NỮ TRINHNHÂN15/05/2002075302011055B2-K467Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2PHẠM THỊ HỒNGNHẬT24/04/1985052185016828B2-K418Rớt TH lần 2TH
ViosB2PHẠM HOÀINHƠN29/08/2001083201011846B2-K482SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2HUỲNH ĐỨCNHUẬN27/02/1994077094011074B2-K482SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2LƯƠNG THỊ HỒNGNHUNG03/04/1987075187006209B2-K446Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN THỊ HỒNGNHUNG18/12/1975075175006505B2-K463Rớt THTH
ViosB2HUỲNH THỊ CẨMNHUNG17/12/1988086188009826B2-K495SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN MINHNHỰT28/06/1994079094033713B2-K467Rớt THTH
ViosB2PHẠM HỒNGPHONG14/03/1985075085020140B2-K428Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN VĂNPHÚC20/03/2005075205002878B2-K464Rớt THTH
ViosB2TRẦN VĂNPHÚC02/07/1994052094015830B2-K468Rớt THTH
ViosB2LÊ HỒNGPHÚC13/04/2001045201000123B2-K473R.đường trườngđường trường
ViosB2LÊ HOÀNGPHÚC17/11/1998079098006420B2-K494SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN VĂNPHÚC21/09/1992040092039810B2-K473SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2BÙI HỮUPHƯỚC13/12/2002074202006078B2-K446Rớt MPMP+TH
ViosB2LÊ MINHPHƯỚC11/06/1968075068012053B2-K495SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRẦN THỊPHƯƠNG13/01/1987075187020994B2-K425Rớt MPMP+TH
ViosB2TRẦN THỊ LANPHƯƠNG03/12/1989064189008925B2-K441Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN SỸPHƯỢNG15/05/1984040084022815B2-K494SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2LÊ MINHQUÂN09/02/1996070096007138B2-K467Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2HUỲNH KHẤU MINHQUÂN20/09/2002075202017561B2-K470SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN SỸQUÂN13/05/2005075205004505B2-K472SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2LÊ MINHQUANG30/12/2002075202010480B2-K419Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN ĐÌNHQUANG24/08/2003079203016044B2-K459Rớt MPMP+TH
ViosB2DƯƠNG NGỌCQUỐC20/07/1983075083014693B2-K490SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN VĨNHQUÝ15/01/1986197169223B2-K427Rớt THTH
ViosB2LÊ VĂNQUÝ13/11/1993051093007839B2-K470Rớt THTH
ViosB2HỒ THỊ NHƯQUỲNH08/03/1996060196013524B2-K463Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN THỊQUỲNH19/07/1987036187018104B2-K419R.đường trườngđường trường
ViosB2NGUYỄN MINHSANG29/06/1985075085002085B2-K467Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN NHẬTSANG26/03/1994058094004557B2-K432Rớt MPMP+TH
ViosB2TRẦN VỄNHSAU03/02/1997075097009084B2-K442Rớt THTH
ViosB2DƯƠNG CÔNGSƠN15/12/1998075098006111B2-K491SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2LÊ NGUYỄN NGỌCSƠN09/07/2004092204003078B2-K471SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN CÔNGSỰ20/02/1993052093014700B2-K437Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN ĐỨCTÀI14/02/1993075093006173B2-K482SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2ĐÀO ĐỨCTÂM30/03/2004034204012297B2-K494SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NÔNG THANHTÂM29/10/1998075098004774B2-K476SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN VŨ NGỌCTÂN09/06/2002075202001164B2-K446Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2NGÔ DUYTÂN25/07/2000075200017697B2-K446Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2HUỲNH MINHTẤN24/06/1988075088004724B2-K491SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN DUYTHÁI24/01/2004075204008677B2-K409Rớt THTH
ViosB2BÙI QUỐCTHẮNG19/05/2003089203008868B2-K463Rớt MPMP+TH
ViosB2NGUYỄN ĐOÀN CHÍTHANH22/07/2003079203049417B2-K459Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN DUYTHANH29/08/1961048061002512B2-K451Rớt MPMP+TH
ViosB2NGUYỄN THỊTHANH20/09/1989036189020732B2-K454Rớt THTH
ViosB2CHU ĐỨCTHÀNH21/05/1996075096015046B2-K467Rớt THTH
ViosB2HỒ QUANGTHÀNH15/01/1997075097003562B2-K459Rớt THTH
ViosB2TRẦN VÕTHÀNH09/10/1986052086002522B2-K458Rớt THTH
ViosB2TRƯƠNG THỊTHẢO05/07/1983035183007627B2-K466Rớt THTH
KIAB2VŨ THỊ THANHTHẢO16/09/1989075189005415B2-K467Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN THỊ THANHTHẢO05/11/1987075187005169B2-K424Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2ĐINH VĂNTHỂ09/06/1993037093012160B2-K480SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN VĂNTHÍCH21/11/1991042091017177B2-K467Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN HOÀNGTHIÊN29/06/1995075095009867B2-K494SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGÔ PHƯỚC ĐỨCTHIỆN19/02/2005075205010500B2-K451Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2ĐẶNG NGỌCTHIỆN02/01/2000066200002322B2-K435SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN ĐÌNHTHIỆN05/12/1997064097006099B2-K475SH lần đầuLT+MP+TH
KIAB2NGUYỄN ĐỨCTHỊNH05/10/2002075202020832B2-K460Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN ĐỨCTHỊNH11/10/2003075203007395B2-K462Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2VY ĐOÀNTHỊNH26/04/2002070202000206B2-K495SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2RCOMTHƠN18/08/1996064096005296B2-K464Rớt THTH
ViosB2LÂM KHÁNHTHU21/10/1981075081004852B2-K494SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN THỊTHU30/08/1987033187013640B2-K491SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2CAO VĂNTHUẬN04/11/1977035077009832B2-K485SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN VĂNTHUẬT18/04/1982030082019513B2-K467Rớt MPMP+TH
ViosB2NGUYỄN N. HOÀITHƯƠNG28/12/2001077301000481B2-K454SH lần đầuLT+MP+TH
KIAB2ĐÀO MỘNGTHÚY24/12/1974093174001388B2-K423Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2HỒ THUTHỦY30/11/1988049188010414B2-K463Rớt MPMP+TH
ViosB2NGUYỄN DUYTIỀN27/10/1995075095009415B2-K468Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN TRUNGTÍN21/01/1987079087030971B2-K453Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2ĐỖ ĐIỀNTÍN03/01/1996060096012183B2-K477SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN VĂNTỊNH20/01/1972042072002622B2-K479SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2ĐỖ XUÂNTỚI20/06/1955052055003675B2-K463Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN THỊTRANG28/08/1993075193007673B2-K426Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2LÊ NGUYỄN THÙYTRANG21/09/1999066199008676B2-K473SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRƯƠNG VĂNTRÍ10/04/1985042085011237B2-K438Rớt THTH
ViosB2TRIỆU GIATRÍ04/01/2004075204022603B2-K462Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN THỊ KIMTRÚC15/11/1998079198008997B2-K478SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGÔ ĐÌNHTRUNG25/11/1979075079012527B2-K453Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN SĨTRUNG21/11/1995066095008374B2-K494SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN XUÂNTRƯỜNG09/09/1990036090021397B2-K494SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRẦN MINHTRƯỜNG18/02/2003051203006925B2-K487SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN ANH23/11/1978075078011161B2-K462Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2PHẠM ĐỨC20/12/1986031086000910B2-K462Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN QUANGTỰ16/12/1979075079007639B2-K449Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2ĐẶNG VĂNTUÂN03/12/1986038086040011B2-K442Rớt THTH
ViosB2LÊ ĐÌNH ANHTUẤN21/12/1990075090004679B2-K433Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN QUỐCTUẤN15/01/1997371730730B2-K462Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN VĂNTUẤN05/02/1995042095012485B2-K465Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN ANHTUẤN01/01/1995075095014966B2-K487SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN MINHTUẤN05/09/1974082074008183B2-K485SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2PHẠM ANHTUẤN17/10/2005082205012101B2-K490SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN VĂNTƯỞNG09/09/1985035085009756B2-K479SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2ĐỖ ĐÌNHTUYÊN09/10/1999075099002787B2-K494SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2CHÂU THỊ10/10/1988080188018719B2-K494SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRẦN THỊ THẢOUYÊN28/03/2000075300011297B2-K434Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2LÊ THỊ THÚYVÂN14/08/2003060303011878B2-K494SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2ANH QUỐCVIỆT07/07/1992052092001277B2-K467SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN VĂNVINH01/02/1984075084006967B2-K428Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN NGỌCVINH11/12/1997272570783B2-K418Rớt THTH
ViosB2TRẦN HỒNGVINH19/05/1976025833186B2-K364SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2HÀ NHẬTVINH25/05/2002092202005189B2-K491SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN THỊVINH22/08/1996042196012701B2-K491SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2THÂN VĂN10/12/1996042096012585B2-K407Rớt TH lần 2 (MP>1năm)LT+MP+TH
ViosB2DƯƠNG HUY24/10/2001056201000007B2-K454SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRẦN01/01/1988075088005237B2-K486SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN THẾVƯƠNG13/09/1989075089005870B2-K459Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN VĂNVƯƠNG04/08/1989075089016415B2-K478SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN VĂNXỨNG16/10/1985094085012293B2-K495SH lần đầuLT+MP+TH
CNGUYỄN MINHLUÂN07/01/1994080094006000C-K300Vắng thiLT+MP+TH
CHOÀNG ĐỨCLƯỢNG10/10/1979026079009873C-K309Rớt THTH
CTRỊNH HOÀINAM27/06/2000038200027163C-K271Rớt LTLT+MP+TH
CPHẠM THANHNHÂN01/09/1996051096005533C-K306Rớt THTH
CLÊ VĂNNHẬT19/12/1989042089015942C-K288Rớt LTLT+MP+TH
CNGUYỄN ĐĂNG QUANGNHẬT13/05/1998075098006585C-K303Rớt LTLT+MP+TH
CĐOÀN NGỌC TẤNPHÁT16/07/1991086091001829C-K288Rớt LTLT+MP+TH
CBÙI THẾPHI01/10/1982042082012025C-K302Rớt THTH
CĐINH HUỲNH TẤNPHONG09/11/1999075099012434C-K306Rớt THTH
CNGUYỄN PHONGPHÚ21/05/1997075097019060C-K309Rớt THTH
CĐINH MINHPHÚ17/09/1993075093011208C-K307R.đường trườngđường trường
CLÊ THÀNHPHÚ29/03/1991075091001525C-K298Rớt LTLT+MP+TH
CNGÔ ĐỨCQUÂN20/02/1993074093003240C-K295Vắng thiLT+MP+TH
CLÊ TỰ THANHQUANG13/02/2000075200004911C-K290Vắng thiLT+MP+TH
CNGUYỄN VINHQUANG26/04/2000075200004709C-K301Rớt THTH
CHỒ ANHSANG22/02/1995075095021745C-K306Rớt LTLT+MP+TH
CTRẦN VĂNSƠN28/04/1987075087010310C-K282Rớt LTLT+MP+TH
CNGUYỄN DUYTÀI04/09/2000075200013443C-K306Rớt THTH
CVÕ TẤNTÀI24/01/1999074099003729C-K304Rớt THTH
CHUỲNH THANHTÂN22/10/1985075085013664C-K278Rớt MPMP+TH
CHOÀNG NGỌCTHẮNG18/03/1994075094012275C-K292Rớt LTLT+MP+TH
CVÕ VĂNTHÀNH19/09/2001075201019784C-K296Rớt THTH
CHUỲNH NGỌCTHỊNH26/03/1998052098016841C-K303Vắng thiLT+MP+TH
CTHÂN TRỌNGTHƯƠNG10/10/1991075091016197C-K307Rớt THTH
CTRỊNH CAOTRỌNG20/07/1978075078001905C-K309Rớt LTLT+MP+TH
CQUAN VĂNTRƯỜNG25/02/2001095201008377C-K268Vắng thiLT+MP+TH
CNGUYỄN THANH12/08/1977072077003748C-K291Rớt TH lần 2TH
CNGUYỄN HOÀNG ANHTUẤN27/01/1985075085002055C-K287Rớt THTH
CBÙI VĂNTUẤN01/07/2001017201005200C-K306Rớt LTLT+MP+TH
CNGUYỄN THANHVĂN20/07/1998058098001697C-K307Rớt THTH
CNGUYỄN PHÚCVINH01/01/1998075098001222C-K301Rớt LTLT+MP+TH