DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GPLX
Thi ngày: 09/7/2024
Loại xe thiHạngHọ vàtênNgày sinhSố chứng minhKhóaLý do
sát hạch
Nội dung
sát hạch
B11NGUYỄN THỊ KIMNGÂN15/09/2005072305012371B11-K162SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN THỊ BÍCHNGỌC04/07/1981035181010017B11-K139Rớt MPMP+TH
B11NGUYỄN THỊ BÍCHNGỌC25/02/1980001180028317B11-K166SH lần đầuLT+MP+TH
B11VÕ THÀNHNGUYÊN20/10/1984092084001505B11-K140Rớt THTH
B11TRẦN VĂNNGUYÊN23/11/1989075089014917B11-K161SH lần đầuLT+MP+TH
B11TRẦN THỊ YẾNNHI09/10/1998075198003403B11-K135Rớt THTH
B11TRƯƠNG BỘINHI18/01/2002095302008693B11-K141SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN HỒNGNHUNG11/09/1999064199005278B11-K160SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN THỊ KIMOANH30/10/1987271812876B11-K105Rớt MPMP+TH
B11THI LÝPHÚ15/10/1964048064003336B11-K125Rớt LTLT+MP+TH
B11HUỲNH THỊ KIMPHÚC06/07/1996089196002889B11-K101SH lần đầuLT+MP+TH
B11ĐỖ QUANGPHỤC05/08/2004075204014357B11-K166SH lần đầuLT+MP+TH
B11TRẦN THỊ BÍCHPHƯỢNG24/08/1983095183009805B11-K131Rớt THTH
B11CHỀNH MỸPHƯỢNG23/02/1995075195013153B11-K134Rớt MPMP+TH
B11NGUYỄN HOÀNG MINHQUÝ16/05/1980077180004662B11-K153SH lần đầuLT+MP+TH
B11LÂM QUỐCSƠN15/10/1991079091017188B11-K165SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN NGỌCTHẮNG10/10/1984075084001467B11-K165SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN QUỐCTHẮNG26/09/2002048202001038B11-K141SH lần đầuLT+MP+TH
B11DƯƠNG THỊ BÍCHTHẢO22/11/1990075190010315B11-K131Rớt THTH
B11LÂM THỊTHẢO25/12/2000035300007368B11-K133Rớt MPMP+TH
B11ĐẶNG THỊTHẢO08/08/1997066197024163B11-K166SH lần đầuLT+MP+TH
B11HOÀNG VŨ MỘNGTHƠ15/11/1995068195014132B11-K162SH lần đầuLT+MP+TH
B11LƯỜNG THỊTHU10/10/1980038180022739B11-K139Rớt LTLT+MP+TH
B11NGUYỄN VĂNTHUẬN06/05/1967049067003652B11-K162SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN ĐOÀN HOÀITHƯƠNG15/09/2001075301017386B11-K115Rớt MPMP+TH
B11NGUYỄN THỊ HOÀITHƯƠNG19/08/1997045197002759B11-K159SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN THỊTHÚY02/03/1991067191003633B11-K159SH lần đầuLT+MP+TH
B11TRƯƠNG THỊ THANHTHÚY14/11/1994075194008793B11-K156SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN THỊ THANHTHÙY11/01/1999070199000512B11-K165SH lần đầuLT+MP+TH
B11TRƯƠNG THỊ THỦYTIÊN25/06/2003058303000069B11-K158SH lần đầuLT+MP+TH
B11TRẦN MINHTIẾN21/12/1996075096017567B11-K140Rớt LTLT+MP+TH
B11LÊ THỊ THUTRANG19/08/2003038303031843B11-K94Rớt THTH
B11NGUYỄN THỊ THÙYTRANG08/01/1988075188020150B11-K131Rớt THTH
B11NGUYỄN THANHTRANG30/01/1971077171001244B11-K117Rớt MPMP+TH
B11HÀ THỊ THÙYTRANG04/10/1995075195003010B11-K165SH lần đầuLT+MP+TH
B11TRẦN MINHTRẠNG03/02/1986075086014269B11-K166SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN THỊ THANHTRÚC19/03/1990060190007893B11-K129Rớt MPMP+TH
B11NGUYỄN LÊ PHƯƠNGTRÚC31/08/1992075192008184B11-K123SH lần đầuLT+MP+TH
B11PHAN NHƯTÙNG27/03/1983075183010977B11-K140Rớt MPMP+TH
B11ĐÀM THỊTUYẾN26/08/1987019187003371B11-K162SH lần đầuLT+MP+TH
B11ĐẶNG THỊ NGỌCTUYẾT11/01/1987075186018182B11-K147SH lần đầuLT+MP+TH
B11LỤC THẢOUYÊN21/12/1994075194002836B11-K166SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN THỊ HỒNGVÂN03/09/1985075185002094B11-K137Rớt THTH
B11HUỲNH NGỌCÝ29/09/1990093190006727B11-K165SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2QUÁCH GIAMINH28/09/2004075204024001B2-K456SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2HÀ VIỆT PHƯƠNGNAM15/03/1997075097020214B2-K485SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2PHẠM THÀNHNAM26/09/2002075202009697B2-K476SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRỊNH VĂNNĂM06/07/1978038078004105B2-K490SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2LÊ NGỌC THANHNGÂN04/05/2002079302009284B2-K471SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRƯƠNG ÁNHNGỌC02/12/2000075300006562B2-K466Rớt THTH
ViosB2HỒ THỊNGỌC25/09/1995040195020104B2-K491SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN HOÀNGNHÂN13/03/1990075090028391B2-K463Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN PHÚCNHÂN09/11/1985077085006454B2-K490SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN NHƯNHẬT01/07/1985075085004675B2-K425Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN QUANGNHẬT05/04/1990077090000302B2-K464Rớt MPMP+TH
ViosB2NGUYỄN QUANGNHẬT26/02/2005075205001096B2-K486SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2THÂN DƯƠNG VŨNHI12/12/2003075303004161B2-K461Rớt THTH
KIAB2CA THỊOANH03/11/1984083184003029B2-K467Rớt THTH
ViosB2HỒ THỊ HỒNGPHÁT09/09/1998079198027984B2-K424Rớt TH lần 2TH
ViosB2VÕ TẤNPHÁT15/01/2003070203011112B2-K451Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2PHAN MINHPHONG26/07/2002075202007018B2-K470Rớt THTH
KIAB2PHẠM GIAPHÚ18/07/2005079205026348B2-K470Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2MAI THÁI THIÊNPHÚC31/08/1991079091024910B2-K490SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2DÌ THỌPHƯỚC11/08/2002075202000907B2-K449Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2TRẦN KHÁNHPHƯƠNG27/04/1982040082006322B2-K413Rớt THTH
ViosB2TRẦN MINHPHƯƠNG09/06/1996087096010556B2-K490SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN CÔNGQUẢN29/03/2004052204009751B2-K468Rớt THTH
ViosB2LÊ ĐĂNGQUANG09/10/2001052201001199B2-K466Rớt THTH
KIAB2BÙI XUÂNQUẾ26/01/1995074095001187B2-K466Rớt MPMP+TH
ViosB2NGUYỄN VĂNQUYỀN20/06/1979038079030333B2-K487SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN VĂNQUYỀN07/05/1991075091006612B2-K492SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRẦN VĂNQUYẾT08/07/1991042091004951B2-K470Rớt THTH
ViosB2BÙI VĂNQUỲNH05/05/1978017078005361B2-K462R.đường trườngđường trường
ViosB2PHẠM XUÂNSANG24/12/2003042203018692B2-K470Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2CHỀNH SÚSỒI16/03/1993077093011217B2-K464Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN HỮUSƠN23/04/1994033094013992B2-K460Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN VĂNSƠN01/09/1993040093025137B2-K480SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2LÊ TẤNTÀI11/01/1999082099000621B2-K410Rớt TH lần 2TH
ViosB2TRẦN VĂNTÀI01/03/1982024082007856B2-K435Rớt TH lần 3TH
ViosB2LÃ ANHTÀI01/06/1995075095005240B2-K475SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2KIM MINHTÂM16/06/1998075098001981B2-K471Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN VĂNTÂM10/12/1980075080015346B2-K463Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN LÊ DUYTÂM03/09/2005075205023532B2-K490SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN DUYTÂN15/07/1994052094003362B2-K429Rớt TH lần 2TH
ViosB2TÔ ANHTẤN25/01/1993215272366B2-K370Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2ĐOÀN QUANGTHÁI16/09/2001066201013715B2-K489SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN NGỌC QUỐCTHÁI12/08/2002075202022914B2-K457SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN CHÍTHANH08/05/1992051092003255B2-K489SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2LÊ ĐỨCTHÀNH11/08/1992075092000935B2-K423Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN VĂNTHÀNH13/01/1983068083006016B2-K463Rớt THTH
ViosB2TRẦN ĐỨCTHÀNH17/07/2004091204005703B2-K487SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2HUỲNH TRỌNGTHẢO22/11/1980075080015473B2-K463Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2PHAN THỊTHẢO21/08/1986075186016929B2-K491SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRẦN THỊ NHẬTTHI05/10/1989075189009153B2-K492SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN THANHTHIỆN19/05/2003089203021315B2-K487SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN TẤNTHỊNH02/08/1991054091004631B2-K478SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2PHAN GIATHỊNH14/04/2003075203022360B2-K486SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRẦN PHƯỚCTHỌ15/01/1992075092021707B2-K468Rớt MPMP+TH
ViosB2NGUYỄN PHÚTHỌ30/05/1984025084016249B2-K483SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2PHAN THỊTHU22/07/2002075302005451B2-K493SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2VŨ THỊ MINHTHU27/04/1999096199010379B2-K486SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN NGỌC ANHTHƯ12/02/2005075305009341B2-K484SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2ĐOÀN ĐÌNHTHUẬN25/03/1990037090010439B2-K484SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2PHẠM MINHTHUẬN10/06/2005075205002334B2-K488SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2LẠI VŨ ANH HOÀITHƯƠNG08/03/2003075203007074B2-K481SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN VIÊNTHƯỜNG24/09/1986070086005389B2-K454Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN VĂNTHƯỜNG22/12/1987040087050720B2-K484SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2PHẠM THỊ MINHTHÚY15/05/1993030193017648B2-K441Rớt THTH
ViosB2LÊ TRUNGTIẾN07/02/1993079093038413B2-K468Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN VĂNTIẾN20/01/1999033099006612B2-K471Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN VĂN CÔNGTIẾN14/12/2004051204007006B2-K470Rớt THTH
ViosB2VÕ HOÀNGTIẾN12/08/2000082200009861B2-K488SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2ĐỖ THÀNHTÍN08/10/1984075084014388B2-K467Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN ĐỨCTÍN06/04/1985075085018920B2-K465SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2ĐINH VĂNTOẠI18/02/1992034092000235B2-K480SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2HỒ MINHTOÀN25/10/1999075099001271B2-K487SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2BÙI VĂNTÔNG12/05/1981067081004176B2-K463Rớt MPMP+TH
ViosB2CAO THỊ HUYỀNTRÂM20/10/1992075192011039B2-K486SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2LÊ HƯƠNGTRẦM14/10/1989079189037989B2-K465Rớt MPMP+TH
KIAB2TRẦN THỊ THUTRANG04/05/1996075196017731B2-K488SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRẦN MINHTRÍ21/01/2002075202016865B2-K488SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN CÔNGTRIẾT24/01/2004075204018854B2-K480SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2ĐÀO THỊ TỐTRINH15/08/1978079178022588B2-K488SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN ĐÌNHTRỌNG29/10/1998075098001358B2-K488SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRẦN KIMTRÚC10/10/1985075085014102B2-K466Rớt THTH
ViosB2BÙI ĐỨCTRỰC05/08/1993075093006798B2-K481SH lần đầuLT+MP+TH
KIAB2NGUYỄN QUANGTRUNG15/10/1984042084019010B2-K419Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN MINHTRUNG08/01/2002075202022459B2-K446Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2HUỲNH MINH08/09/2001060201013872B2-K465Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2LÊ VĂN20/09/1986094086002861B2-K467Rớt MPMP+TH
ViosB2NGUYỄN ANHTUẤN14/12/1979037079009901B2-K467Rớt MPMP+TH
ViosB2NGUYỄN VĂNTUẤN31/10/1989038089016581B2-K471Rớt THTH
ViosB2PHẠM HỒNGTUẤN25/12/1990062090006553B2-K452Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2PHẠM HUYTUẤN19/01/1994075094011108B2-K490SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2ĐỖ QUANGTÙNG18/04/1993075093006734B2-K468Rớt THTH
ViosB2VŨ THỊTƯƠI04/02/1992075192011323B2-K490SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2BÙI THỊ NGỌCTUYỀN11/05/1994075194016425B2-K487SH lần đầuLT+MP+TH
KIAB2PHẠM THANHTUYỀN01/04/1999095199004604B2-K493SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRẦN VĂNÚT20/04/1995096095012657B2-K468Rớt THTH
ViosB2CHU THỊ THANHVÂN24/07/1999075199004436B2-K476SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2HUỲNH NGỌC TƯỜNGVI14/12/2004075304011516B2-K486SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN PHƯƠNG TƯỜNGVI08/05/1998075198012696B2-K492SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2PHAN THANHVIỆT29/01/1998086098004830B2-K491SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2HUỲNH NGỌCVINH07/05/1991075091013631B2-K434Rớt MPMP+TH
ViosB2NGUYỄN THẾVINH20/01/1992075092024559B2-K462Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2BÙI THỊVÒNG18/07/1985036185019505B2-K481SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN VĂN10/11/1992075092010077B2-K455Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2HOÀNG THÁI QUỐCVƯƠNG31/01/2005075205004668B2-K475SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRỊNH THỊ BẢOYẾN14/04/1985075185014864B2-K454Rớt THTH
CNGUYỄN HOÀNGNAM07/10/1996075096018739C-K326SH lần đầuLT+MP+TH
CNGUYỄN TRỌNGNGHĨA14/10/1994075094022125C-K323SH lần đầuLT+MP+TH
CVÕ TRUNGNGHĨA15/06/1994089094002238C-K326SH lần đầuLT+MP+TH
CNGÔ TRỌNGNGHĨA20/07/2001075201002012C-K327SH lần đầuLT+MP+TH
CNGUYỄN VĂNNGUYÊN05/01/1988052088005500C-K321SH lần đầuLT+MP+TH
CBO BOPHI13/02/2002056202007946C-K326SH lần đầuLT+MP+TH
CLÊ MINHPHONG30/12/1990082090020718C-K324SH lần đầuLT+MP+TH
CLÊ THANHPHONG03/08/1980075080009662C-K326SH lần đầuLT+MP+TH
CNGUYỄN VĂNPHÚC21/03/1996068096011858C-K326SH lần đầuLT+MP+TH
CVÕ HOÀNGPHỤNG15/09/1990075090020188C-K327SH lần đầuLT+MP+TH
CĐỖ THANHQUANG05/10/1986075086015036C-K311R.đường trườngđường trường
CHOÀNG VĂNQUANG15/10/1990075090011904C-K311Rớt LTLT+MP+TH
CPHẠM ĐĂNGQUANG10/10/1991067091002481C-K313SH lần đầuLT+MP+TH
CBÙI ĐĂNGQUANG11/09/2002083202000162C-K326SH lần đầuLT+MP+TH
CCHỀ NHẬTQUÝ11/11/1998075098014425C-K327SH lần đầuLT+MP+TH
CTÔ VĂNTÀI13/03/2002352602920C-K311Rớt LTLT+MP+TH
CNGUYỄN ĐỨCTÀI11/08/2000075200008734C-K327SH lần đầuLT+MP+TH
CLÊ VĂNTÂN08/08/1995068095008430C-K326SH lần đầuLT+MP+TH
CNGUYỄN VĂNTẤN01/01/1979084079009639C-K322SH lần đầuLT+MP+TH
CNGUYỄN MINHTHẨM30/09/2000051200003172C-K306Rớt LTLT+MP+TH
CLÊ PHƯỚCTHANH10/05/1988075088024461C-K327SH lần đầuLT+MP+TH
CNGUYỄN LÊ MINHTHÀNH06/03/1998079098019005C-K310Rớt LTLT+MP+TH
CDƯƠNG VĂNTHẠNH15/10/1992094092012248C-K326SH lần đầuLT+MP+TH
CPHẠM NGỌCTHI18/03/1996075096010609C-K307Rớt THTH
CTRẦN VĂNTHOẠI20/01/1996075096014478C-K326SH lần đầuLT+MP+TH
CĐINH XUÂNTHÔNG22/08/1994042094019020C-K327SH lần đầuLT+MP+TH
CPHẠM VĂNTHUÂN12/01/1992001092010862C-K306SH lần đầuLT+MP+TH
CNGUYỄN MINHTHỨC01/01/1996096096006597C-K327SH lần đầuLT+MP+TH
CHUỲNH NGỌCTIÊN20/07/1989075089013020C-K306Rớt LTLT+MP+TH
CĐẶNG ĐÌNHTIẾN26/10/2000075200005345C-K327SH lần đầuLT+MP+TH
CVÕ NHỰTTÍNH08/03/2002074202008654C-K317SH lần đầuLT+MP+TH
CĐỖ MINHTRỌNG09/12/1992034092009482C-K325SH lần đầuLT+MP+TH
CĐỖ VĂNTRƯỜNG01/01/1985075085003867C-K311Rớt LTLT+MP+TH
CNGUYỄN DUY ANH13/10/1995054095008141C-K327SH lần đầuLT+MP+TH
CNGUYỄN ANHTUẤN15/08/2001092201008491C-K306Rớt LTLT+MP+TH
CLÊ THANHTUẤN14/09/1985075085021636C-K239Rớt LTLT+MP+TH
CNGUYỄN ANHTUẤN24/09/1994075094010946C-K326SH lần đầuLT+MP+TH
CNGUYỄN HỒNG ANHTUẤN16/08/1989066089004361C-K326SH lần đầuLT+MP+TH
CVŨ MINHTUẤN22/10/2001075201022423C-K326SH lần đầuLT+MP+TH
CPHẠM VĂNTÚC04/10/1986036086004570C-K327SH lần đầuLT+MP+TH
CLỤC HỐI20/06/1994060094004485C-K311R.đường trườngđường trường
CNGÀN TSẦNVÀN05/11/1998077098006636C-K327SH lần đầuLT+MP+TH
CPHẠM VĂNVIÊN10/10/1985036085025616C-K326SH lần đầuLT+MP+TH
CLÊ HOÀNGVIỆT22/11/1985082085000983C-K326SH lần đầuLT+MP+TH
CNGUYỄN NGỌCVINH27/05/2000038200024649C-K267Vắng thiLT+MP+TH
CNGUYỄN VĂN04/05/1993075093014009C-K321SH lần đầuLT+MP+TH
NHNGUYỄN VĂNLƯU06/06/1985036085019973NH-C-K69SH lần đầuLT+MP+TH
NHNGUYỄN CÔNGTHAO19/03/1997064097007122NH-C-K70SH lần đầuLT+MP+TH