DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH

Ngày 20.6.2024

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GPLX
Thi ngày: 20/6/2024
Loại xe thiHạngHọ vàtênNgày sinhSố chứng minhKhóaLý do
sát hạch
Nội dung
sát hạch
B11NGUYỄN THỊ NGỌCANH06/02/1996075196018455B11-K161SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN THỊ QUỲNHANH26/09/1993068193001265B11-K162SH lần đầuLT+MP+TH
B11ĐẶNG THỊ MAIANH15/02/1986042186005880B11-K152SH lần đầuLT+MP+TH
B11PHẠM THỊÁNH28/04/1992034192014642B11-K103Rớt MPMP+TH
B11NGUYỄN THỊ HOÀNGÁNH28/08/1984075184009860B11-K162SH lần đầuLT+MP+TH
B11LÊ TÙNGBÁCH15/04/1989079089019785B11-K162SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN THỊ THANHBÌNH02/05/1993075193025054B11-K132SH lần đầuLT+MP+TH
B11ĐOÀN THÀNHĐẠT14/03/1996033096001290B11-K109Vắng thiLT+MP+TH
B11NGUYỄN QUANGDỰ14/12/2005079205016958B11-K161SH lần đầuLT+MP+TH
B11HÀ THỊDUNG15/02/1991075191005315B11-K140SH lần đầuLT+MP+TH
B11TRẮC KỲDUYÊN30/06/2001080301005470B11-K161SH lần đầuLT+MP+TH
B11TRIỆU THỊ NGỌCDUYÊN07/09/1995075195002410B11-K156SH lần đầuLT+MP+TH
B11DƯƠNG THỊ QUỲNHGIAO12/09/2000094300000878B11-K153SH lần đầuLT+MP+TH
B11TRẦN THỊ14/10/1993036193014620B11-K133Rớt MPMP+TH
B11LÊ THỊ THANHHẰNG12/09/1990038190013236B11-K117Rớt TH lần 2TH
B11KHUẤT THỊHẰNG24/04/1981001181032561B11-K158SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN THỊHẰNG28/02/1985030185015679B11-K159SH lần đầuLT+MP+TH
B11LÊ THỊHẬU20/10/1987042187009932B11-K158SH lần đầuLT+MP+TH
B11PHAN THỊ NGỌCHIÊN20/10/1983092183012950B11-K128SH lần đầuLT+MP+TH
B11KIỀU THỊ THUHIỀN05/11/1987074187010105B11-K150SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN THỊHOA01/05/1986040186025414B11-K159SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN THỊHÒA23/05/1998044198001948B11-K161SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN THỊ MINHHỒNG06/08/1985052185011052B11-K156SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN THỊHỢP16/07/1994038194002704B11-K159SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN THỊHUYỀN06/08/1988038188039140B11-K161SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN THỊ HỒNGKHÁNH23/01/1993035193007024B11-K125Rớt THTH
B11NGUYỄN NGỌCLÂM01/01/2000075200009141B11-K133Rớt MPMP+TH
B11BÙI NHƯLINH08/07/1996054196006038B11-K148SH lần đầuLT+MP+TH
B11HOÀNG THỊLINH06/09/1987046187016201B11-K157SH lần đầuLT+MP+TH
B11LƯƠNG THỊ THANHMAI20/10/1994075194003834B11-K160SH lần đầuLT+MP+TH
B11LÊ THỊMINH30/10/1977040177022146B11-K158SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN LÊ TRÚCMY06/08/1997048197000013B11-K142SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN HOÀNGMỸ29/01/1994075194012672B11-K141SH lần đầuLT+MP+TH
B11THẠCH THỊ KIMNGÂN25/05/1995084195001732B11-K158SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN HỮUNGỌC30/06/1971038071031449B11-K160SH lần đầuLT+MP+TH
B11TỪ ANGỌC26/09/1992075192007095B11-K155SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN THỊ YẾNNHI27/08/1997074197000546B11-K153SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN THỊNHUNG05/06/1981038181020157B11-K161SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN TRẦN THIÊNÂN31/10/1998075098003111B2-K492SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2PHAN NGỌCÂN19/04/1992046092006686B2-K477SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2VŨ HOÀNGANH19/05/2003070203000007B2-K460Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN THẾANH30/10/1992001092036527B2-K493SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2LÝ TUẤNANH06/03/2000075200005332B2-K474SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2PHAN VĂNANH10/06/1995042095010522B2-K488SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2LÂM ĐỨCANH15/11/1989075089017441B2-K487SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN THỊ NGỌCÁNH14/12/2001070301005867B2-K447SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN QUANGBẢO16/06/1989075089002463B2-K493SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2BÙI QUỐCBẢO26/07/1979037079011975B2-K488SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2ĐẶNG QUỐCBẢO31/12/1995087095011342B2-K441SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TẠ TIỂUBẢO20/11/2002051202004249B2-K485SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TÔN THẤT QUỐCBẢO21/02/1977040077011203B2-K481SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2ĐÀM VĂN19/01/1981075081012366B2-K407Rớt THTH
ViosB2TRƯƠNG CÔNGBINH24/01/1990075090001185B2-K464Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN CAOBÌNH22/03/1998022098011148B2-K489SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN HUYBÌNH18/01/2004075204016226B2-K475SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRỊNH THANHBÌNH09/02/2004075204003279B2-K491SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2PHẠM CÔNGCHÁNH19/09/1998092098004771B2-K460Rớt THTH
ViosB2LÊ VĂNCHÁNH01/04/2002075202007253B2-K490SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2LÂM VĂNCHỦ22/12/1994075094003902B2-K492SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2PHẠM HỮU14/01/1982038082070778B2-K490SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2ĐỖ THÀNHDANH10/07/2005036205008197B2-K483SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2HUỲNH THỊ XUÂNĐÀO26/04/1996075196002702B2-K481SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRẦN VĂNĐẠT22/07/1997075097023422B2-K461Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2PHẠM ANH QUỐCĐẠT29/07/1993075093004821B2-K492SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN QUỐCĐẠT03/03/1996056096000807B2-K493SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRẦN NGỌCĐIỆP20/02/1977075077000098B2-K424Vắng thiLT+MP+TH
KIAB2PHẠM VĂNĐIỆP09/05/2000027200004933B2-K464Rớt THTH
ViosB2NGÔ VĂNĐỒNG10/01/1988036088015034B2-K480SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2VƯƠNG VĂNDUẨN19/05/1987037087011926B2-K449SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2PHẠM HỒNGĐỨC14/05/1991079091031125B2-K493SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2LÊ TRUNGDŨNG01/02/1983079083037814B2-K414Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN HUYDŨNG18/09/1997062097002977B2-K465Rớt THTH
ViosB2ĐẶNG VĂNDŨNG16/11/1991042091008154B2-K484SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN HỮUDŨNG02/11/1991038091003555B2-K483SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRƯƠNG TRÍDŨNG18/07/2002075202014751B2-K491SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2VŨ VIỆTDŨNG06/06/1996035096003853B2-K490SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN HUYDƯƠNG01/01/1988068088010055B2-K484SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2VÕ VĂNĐƯƠNG15/05/1987051087004821B2-K489SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN ĐỨCDUY05/04/2000066200012019B2-K461Rớt THTH
KIAB2TRẦN ANHDUY02/01/2005056205004996B2-K488SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2LÊ THỊ NGỌCGIÀU16/10/1989093189009928B2-K482SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2LÊ HỮUGƯƠNG17/02/2003038203036039B2-K444Rớt THTH
ViosB2SẦN THỊ23/09/1988075188022137B2-K464Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2TRƯƠNG MINHHẢI21/12/2005075205022947B2-K491SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRẦN NGUYỄN GIAHÂN25/07/2001075301005791B2-K402V_thực hành (MP>1năm)LT+MP+TH
ViosB2TRẦN NGỌCHÂN29/07/1991082191013170B2-K493SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2PHAN DUYHÀO28/09/1988075088006795B2-K463Rớt THTH
ViosB2LÊ ANHHÀO08/06/2002056202005710B2-K490SH lần đầuLT+MP+TH
KIAB2THÂN QUỐCHẢO22/03/1998075098015256B2-K493SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRƯƠNG QUANGHẬU13/09/1993079093040954B2-K492SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRẦN PHÚCHẬU07/02/1998066098014279B2-K484SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2LÊ MINHHIỀN15/09/1999075099017382B2-K485SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2BÙI NGỌCHIỆP11/07/1994096194014689B2-K493SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN ĐĂNGHIẾU26/09/1990042090000140B2-K462Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN MINHHIẾU04/06/1979075079012590B2-K492SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2BÙI MẠNHHIẾU23/12/1991075091018695B2-K490SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2HOÀNG TRUNGHIẾU11/05/1992075092018913B2-K489SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRẦN MINHHIẾU30/10/2001075201013883B2-K481SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2CAO VĂNHIỆU22/10/1982075082001075B2-K491SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN THỊHOA19/08/1993038193014216B2-K492SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRẦN HƯNGHÒA26/01/1991035091010849B2-K387Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2LÝ THỊ MỸHÒA13/03/1990075190010459B2-K416Rớt THTH
ViosB2LÊ ANHHÒA25/11/1983075083014281B2-K431Rớt TH lần 2TH
ViosB2ĐẶNG VIẾTHOÀNG17/12/1997070097010054B2-K464R.đường trườngđường trường
ViosB2LÊ HUYHOÀNG09/01/2002042202006685B2-K492SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2PHAN VĂNHOÀNG16/11/1985045085009773B2-K492SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN NGỌC HUYHOÀNG07/12/2005075205007985B2-K489SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRỊNH DUYHỌC20/02/1982038082038684B2-K487SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN ANHHÙNG13/12/1970048070008978B2-K465Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN XUÂNHÙNG12/02/1990075090028777B2-K489SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRẦN QUỐCHƯNG12/06/1997035097005360B2-K402Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN TUẤNHƯNG22/06/2004034204009346B2-K493SH lần đầuLT+MP+TH
KIAB2PHẠM PHỤCHƯNG30/10/1991075091023510B2-K485SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN THANHHƯƠNG04/10/1993022193004329B2-K444SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2PHẠM THỊ LỆHƯƠNG09/08/1984075184001796B2-K489SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRẦN VĂNHỮU09/05/1986036086002916B2-K488SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2CHU QUỐCHUY22/06/2001272839819B2-K375Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2LÊ LÂM GIAHUY27/05/2004075204004380B2-K419Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN ĐỨCHUY03/02/1995056095006674B2-K411Rớt MPMP+TH
ViosB2PHẠM GIAHUY28/02/1999075099009985B2-K463Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN VĂNHUY02/09/1985034085024904B2-K464Rớt THTH
ViosB2TRẦN LÊ MINHHUY19/11/1999060099005101B2-K465Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2BÙI HỮUHUY20/10/1991040091007925B2-K492SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRẦN QUỐCHUY02/03/1982045082006258B2-K493SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2LÊ NHẬTHUY01/02/2005042205006801B2-K478SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN TRỌNGHUY22/08/1990079090033642B2-K490SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2PHẠM QUỐCHUY14/01/1997075097018361B2-K487SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN VĂNKHẢI14/05/1997034097000508B2-K448Rớt TH lần 2TH
ViosB2LƯƠNG MINHKHÁNH06/10/1987271761407B2-K416Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN MINHKHIÊM28/03/1983072083012029B2-K464Rớt MPMP+TH
ViosB2TRẦN ĐĂNGKHOA07/05/2002075202000831B2-K463Rớt THTH
ViosB2PHAN VĂNKHỞI08/03/2000040200001749B2-K493SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRẦN LÊ TUẤNKIỆT17/10/2005075205012534B2-K493SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2ĐƯỜNG VĂNKỲ26/11/2001184397834B2-K426V_mô phỏng (LT>1năm)LT+MP+TH
ViosB2ĐỖ HOÀNGLAM02/07/2002083202007653B2-K465Rớt THTH
ViosB2BÙI THỊ HƯƠNGLAN31/03/1999075199014484B2-K491SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2LÊ QUANGLINH13/03/1997044097003649B2-K489SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2LÝ MỸLINH14/04/1993056193008856B2-K490SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRẦN TUẤNLINH17/06/1985075085022568B2-K490SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN VĂNLỢI24/12/1986075086012264B2-K493SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2ĐÀO VĂNLONG26/10/1997075097001969B2-K402V_thực hành (MP>1năm)LT+MP+TH
ViosB2DIỆP THANHLONG10/10/1992044092002315B2-K463Rớt THTH
ViosB2ĐỖ KIMLONG21/10/2000037200008226B2-K446Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2LÊ VĂNLONG08/06/1988075088027024B2-K488SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2VŨ TẤNLỰC26/07/1985036085026016B2-K487SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2LƯU QUỐCLƯƠNG09/08/1978079078008633B2-K492SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN THÀNH20/04/1990089090001243B2-K441Rớt TH lần 2TH
ViosB2NGUYỄN HẢI18/10/1977044077005367B2-K492SH lần đầuLT+MP+TH
KIAB2TRỊNH THỊ MAI19/09/1994075194018983B2-K491SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2ĐOÀN THỊ HỒNGMẾN24/08/1991066191005663B2-K492SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2HUỲNH NHẬT LINHQUYÊN23/10/1999075199019943B2-K487SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN NGỌC PHƯƠNGTHẢO14/05/2000072300004461B2-K487SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGÔ QUANGTRƯỜNG30/07/2002075202007455B2-K487SH lần đầuLT+MP+TH
CPHÍ THÀNHAN06/04/2002034202011629C-K309Rớt MPMP+TH
CTRẦN TIẾNANH01/01/2001075201016115C-K301Rớt LTLT+MP+TH
CNGUYỄN VĂN TUẤNANH18/02/2000040200006049C-K308Rớt THTH
CĐỖ THANHBA01/03/2000036200000274C-K297Rớt THTH
CVÕ NGUYÊN QUỐCBẢO19/12/1988075088018892C-K280Rớt THTH
CVĂN LÝCHÁNH26/09/1995072095011103C-K316SH lần đầuLT+MP+TH
CPHAN MINHCHIẾN02/09/2001052201005203C-K297Rớt MPMP+TH
CNGUYỄN VĂN28/08/2001094201008159C-K321SH lần đầuLT+MP+TH
CTRẦN QUỐCCƯỜNG20/03/1985086085002165C-K308Rớt MPMP+TH
CHUỲNH BÁĐẠT05/01/1999079099028078C-K309Rớt LTLT+MP+TH
CNGUYỄN TẤNĐẠT02/11/1988089088009054C-K319SH lần đầuLT+MP+TH
CLÊ XUÂNĐỐC15/10/1981038081017003C-K269Vắng thiLT+MP+TH
CLÊ NGỌCĐỨC17/01/2002070202005486C-K306Vắng thiLT+MP+TH
CNGUYỄN VĂNDƯƠNG24/07/1985075085016418C-K281Rớt TH lần 2TH
CNGUYỄNDUY22/10/1998075098015328C-K297Rớt THTH
CTRẦN CÔNGHÀM09/10/2002075202019605C-K318SH lần đầuLT+MP+TH
CLÊ NHẬTHÀO12/10/2000075200020965C-K320SH lần đầuLT+MP+TH
CLÊ CHÍHIẾU12/02/1996075096011416C-K123Rớt THTH
CMAN VĂNHIẾU11/10/2002075202001137C-K320SH lần đầuLT+MP+TH
CTRƯƠNG THANHHÒA10/01/1999082099006331C-K307Rớt THTH
CĐẶNG HƯNGHÒA24/05/1986079086031834C-K323SH lần đầuLT+MP+TH
CNGUYỄN VĂNHÙNG26/02/1992038092004840C-K314ASH lần đầuLT+MP+TH
CTRẦN ĐỨCHUY04/11/1997075097016627C-K314SH lần đầuLT+MP+TH
CNGUYỄN ĐĂNGKHOA15/03/1983075083023857C-K314ASH lần đầuLT+MP+TH
CNGUYỄN THANHLÂM18/12/1978060078009234C-K315SH lần đầuLT+MP+TH
CNGUYỄN VĂNLẬP02/09/2000075200008935C-K295Vắng thiLT+MP+TH
CLÝ MINHLỄ12/07/1998075098010993C-K323SH lần đầuLT+MP+TH
CTRẦN QUANGLỘC19/05/1991075091012816C-K258Rớt LTLT+MP+TH
CVŨ THÀNHLONG22/04/1997075097003564C-K308Vắng thiLT+MP+TH
CPHAN VĂNLỰC09/06/1988040088008536C-K272Rớt THTH
CLÊ QUỐCMINH17/06/2001075201011267C-K302SH lần đầuLT+MP+TH
CLÊ VĂNMINH29/06/2001093201004391C-K323SH lần đầuLT+MP+TH
CNGUYỄN VĂNMINH02/06/1992042092003105C-K322SH lần đầuLT+MP+TH
CTRỊNH HOÀINAM27/06/2000038200027163C-K271Rớt LTLT+MP+TH
CVŨ VĂNNĂNG21/04/1999075099019249C-K295Vắng thiLT+MP+TH
CHOÀNG THỊ ÁNHNGUYỆT24/12/1987075187016537C-K323SH lần đầuLT+MP+TH
CPHAN VĂNNHÀN01/01/1992091092009615C-K320SH lần đầuLT+MP+TH
CTRẦN VĂNNHI16/11/2001093201005923C-K307Rớt THTH
CNGÔ THÀNHPHÁT25/12/2001075201014851C-K323SH lần đầuLT+MP+TH
CVŨ VĂNPHÚ02/02/1999075099016100C-K297Rớt TH lần 2TH
CLÊ VĂNPHÚC27/07/2001075201021808C-K294Rớt THTH