DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH

Ngày 21.6.2024

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GPLX
Thi ngày: 21/6/2024
Loại xe thiHạngHọ vàtênNgày sinhSố chứng minhKhóaLý do
sát hạch
Nội dung
sát hạch
B11PHAN HỒNGNHUNG11/03/1990038190037346B11-K161SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN THỊ KIMOANH06/11/1984033184015763B11-K159SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN MAIPHƯƠNG16/01/2001040301014780B11-K133Rớt LTLT+MP+TH
B11NÔNG THỊPHƯƠNG09/05/1986020186002176B11-K161SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN BÌNHPHƯƠNG27/11/1993082093008666B11-K119SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN CHIẾNTHẮNG09/08/1987075087023423B11-K110SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGÔ THỊ PHƯƠNGTHANH26/08/1997074197004798B11-K150SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGÔ PHAN XUÂNTHI04/09/1989049189019709B11-K146SH lần đầuLT+MP+TH
B11TRẦN NGUYỄN HỮUTHIÊN25/11/1977079077017414B11-K157SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN VĂNTHƠM20/06/1963019063005650B11-K156SH lần đầuLT+MP+TH
B11PHẠM THỊTHU18/09/1997075197014297B11-K160SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN THỊ THANHTHÚY12/09/1996272536656B11-K83Vắng thiLT+MP+TH
B11NGUYỄN THỊTHÚY04/06/1990001190023131B11-K161SH lần đầuLT+MP+TH
B11ĐỖ THỊTHỦY26/08/1994036194003767B11-K157SH lần đầuLT+MP+TH
B11LÊ THANH KIMTHY15/08/1973083173007094B11-K160SH lần đầuLT+MP+TH
B11HOÀNG THỦYTIÊN07/09/2000075300000649B11-K148SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN HUYTÍN24/08/1993070093009860B11-K161SH lần đầuLT+MP+TH
B11TRƯƠNG THỊTÌNH01/01/1986035186003536B11-K153SH lần đầuLT+MP+TH
B11CHÍ NGỌCTRÂM24/02/2000075300008286B11-K161SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN THỊ THÙYTRÂM28/06/1988068188000046B11-K104SH lần đầuLT+MP+TH
B11LÊ THỊ THÙYTRANG10/07/2000075300015827B11-K161SH lần đầuLT+MP+TH
B11LÊ ĐỨCTRIỀU23/07/1988036088016982B11-K155SH lần đầuLT+MP+TH
B11LÝ THỊ CẨM13/06/1987075187003177B11-K162SH lần đầuLT+MP+TH
B11TRẦN ĐÀM MINHTUẤN07/01/1998075098019885B11-K162SH lần đầuLT+MP+TH
B11TRẦN KIMTUẤN12/08/1985075085022307B11-K162SH lần đầuLT+MP+TH
B11TẰNG THỊTƯƠI17/10/1995075195010562B11-K130Rớt THTH
B11NGUYỄN THỊTƯƠI23/03/1996075196017777B11-K160SH lần đầuLT+MP+TH
B11TRƯƠNG THỊTƯƠI11/02/1979035179001495B11-K153SH lần đầuLT+MP+TH
B11PHAN THỊ KIMTUYỀN16/07/1997075197020801B11-K122Rớt THTH
B11NGUYỄN THỊ MỘNGTUYỀN06/10/1970074170004773B11-K60Rớt THTH
B11ĐÀM THỊ THANHTUYỀN26/10/1991091191008368B11-K162SH lần đầuLT+MP+TH
B11ĐẶNG NGỌCUYÊN26/02/1980075180013685B11-K99Rớt TH lần 2TH
B11TRẦN THỊ TƯỜNGVI29/04/1993075193001694B11-K134Rớt MPMP+TH
B11HUỲNH THỊ TƯỜNGVI24/10/1994051194006453B11-K146SH lần đầuLT+MP+TH
B11LÊ NGỌCVIÊN21/06/1998060198003570B11-K117Rớt THTH
B11NGUYỄN VĂNVĨNH26/10/1983008083007504B11-K155SH lần đầuLT+MP+TH
B11ĐỒNG THỊ THANHXUÂN16/10/1987075187004993B11-K161SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN NGỌC HOÀNGYẾN30/01/2005079305012012B11-K142SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2THIÊN KIỀUMENDOZA16/04/2001075301015816B2-K493SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2PHẠM TUYẾTMINH26/06/1989075189022730B2-K450R.đường trườngđường trường
ViosB2NGUYỄN PHÚCMINH09/04/2004080204000921B2-K493SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2PHẠM BÁMỸ27/10/2005075205014398B2-K490SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2LƯU HOÀNG PHƯƠNGNAM28/09/2004075204022308B2-K420Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN ĐỨCNAM18/01/1994045094002709B2-K462Rớt THTH
ViosB2HUỲNH PHONGNAM04/08/2004075204024052B2-K464Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2HOÀNG QUỐCNAM12/02/1994045094005827B2-K489SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2PHẠM PHƯƠNGNAM21/07/2003075203016615B2-K485SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN THỊ THANHNGA20/02/1994036194016204B2-K489SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN XUÂNNGHĨA01/05/1991067091004524B2-K488SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2HÀ ĐĂNGNGHIÊM02/05/1980034080013640B2-K464Rớt THTH
ViosB2MAI BÍCHNGỌC08/03/1982091182015113B2-K427Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN THỊ ÁNHNGỌC22/08/2003075303023922B2-K454Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN ĐỨCNGỌC28/02/1968042068008566B2-K465Rớt THTH
KIAB2HỒ HỮUNGỌC10/05/1988040088015464B2-K485SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRƯƠNG VĂNNGỌC04/04/1983030083014683B2-K488SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGÔ VĂNNGUYÊN25/03/1993040093030167B2-K489SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TÔ NGUYỄN THANHNHÃ25/07/2002075302013658B2-K492SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN MINHNHẬT06/06/2004075204024492B2-K418Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN THỊ HUỲNHNHƯ02/03/1997089197005973B2-K485SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRẦN MINHNHỰT01/03/1979052079020494B2-K488SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2PHẠM VĂNNINH14/08/2001037201003153B2-K490SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2PHẠM MINHPHÁT06/04/2005079205029880B2-K490SH lần đầuLT+MP+TH
KIAB2PHAN VĂNPHỐ10/01/1975042075007914B2-K366Rớt MPMP+TH
ViosB2NGUYỄN ĐÌNHPHONG28/10/2002025202002550B2-K464Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2VÕ THANHPHONG26/05/1992075092011188B2-K444SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2LÊ QUANGPHÚ07/03/2004079204000488B2-K439Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN MINHPHÚ19/10/2001075201007175B2-K493SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN TRẦNPHÚ15/11/2005075205019363B2-K490SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN HỒNGPHÚC21/09/1986056086008502B2-K461Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN HỒNGPHÚC23/01/1987075087011653B2-K492SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2LÊ CHUNGPHÚC12/02/2002060202009565B2-K489SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2LÊ HOÀNGPHÚC16/01/1993075093013640B2-K487SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2PHẠM HỮUPHƯỚC04/12/1998033098010981B2-K452Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN VĨNHPHƯỚC19/11/1992067092003119B2-K492SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN VĂNPHƯỚC20/06/1996087096006464B2-K477SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN ĐOÀN MINHPHƯƠNG28/04/1994075094023228B2-K491SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN NGỌCPHƯỢNG05/05/2003075303020073B2-K462Rớt THTH
ViosB2TRỊNH HỒNGQUÂN23/09/1999075099015587B2-K413Rớt THTH
ViosB2THẠCH HOÀNGQUÂN08/07/2002079202021967B2-K464Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN ANHQUÂN21/04/2004075204014103B2-K492SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TẤT BÁQUANG07/09/1999079099009497B2-K492SH lần đầuLT+MP+TH
KIAB2HOÀNG NHẬTQUANG25/03/1980075080013661B2-K493SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2LÊ PHÚQUANG09/10/1989054089008016B2-K493SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2MAI BẢOQUỐC07/09/2004037204004936B2-K443Rớt THTH
ViosB2TRẦN ANQUỐC18/03/2004075204002345B2-K490SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRẦN PHÚQUÝ14/08/2002075202007477B2-K464Rớt MPMP+TH
ViosB2LÊ ĐÌNHQUÝ02/01/1994038094019788B2-K488SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2VŨ ĐỨCSANG03/09/1986034086006662B2-K402Rớt TH lần 2TH
ViosB2NGUYỄN PHƯỚC TOÀNSANG06/11/2002272909477B2-K439Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN TRẦNSANG08/04/2001075201008337B2-K492SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2HOÀNG MINHSÁNG27/09/1994075094023925B2-K490SH lần đầuLT+MP+TH
KIAB2HOÀNG LIÊNSƠN31/12/1984075084021098B2-K493SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN SỸSƠN09/08/1997075097000370B2-K476SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2HỨA VĂNSỰ15/02/1990020090009072B2-K488SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN TẤNTÀI05/05/2002094202011924B2-K448Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2HUỲNH TẤNTÀI12/10/1990094090016433B2-K493SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN TẠTÀI23/10/2002075202006246B2-K480SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2HỒ DUYTÂM12/05/1999051099004835B2-K483SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2PHAN TRẦN MINHTÂM07/06/2004087204015150B2-K480SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2PHẠM THANH BẢOTHÁI10/10/1995075095021440B2-K423Rớt THTH
ViosB2LƯƠNG XUÂNTHÁI04/11/2003034203018003B2-K490SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2MAI THỊTHẮM22/03/1980038180020654B2-K493SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2PHÙNG TRỌNGTHẮNG08/07/1995024095015868B2-K419Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN QUỐCTHẮNG14/04/2000272736371B2-K351Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN HỮUTHẮNG21/10/1983075083010150B2-K492SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN NAMTHANH01/11/2005075205008809B2-K492SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TỪ VĂNTHANH09/10/1990024090010270B2-K488SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN ANHTHÀNH02/01/1988058088003506B2-K489SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN TRUNGTHÀNH08/11/1986095086000891B2-K484SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TỪ THUTHẢO21/10/1992075192007079B2-K429Rớt MPMP+TH
ViosB2ĐẶNG HUỲNH THUTHẢO04/01/1991075191019359B2-K476SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN LÊ TRUNGTHẾ10/03/2002064202009330B2-K476SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRẦN QUỲNHTHI28/07/2003075303022809B2-K488SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2THIỆN05/12/1967075067001640B2-K493SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN ĐỨCTHỊNH24/08/2005075205010824B2-K492SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN HOÀNGTHƠ14/07/2005082305004732B2-K490SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2BÙI NHƯTHÙY12/02/2000075300006061B2-K476SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN THỊ THUTHỦY14/09/1980075180011112B2-K462Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN ĐỨCTÌNH27/12/1979038079022996B2-K490SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2HUỲNH THỊ HOÀNGTRÂM30/01/1984056184009774B2-K490SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2ĐẶNG THỊ MỸTRANG07/09/1992066192008689B2-K492SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRẦN QUANGTRIỀU24/11/1987052087011417B2-K490SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2ĐẶNG THỊ KIỀUTRINH25/11/1994077194010394B2-K410Rớt MPMP+TH
ViosB2TRẦN VÕ MAITRINH30/01/1997075197011115B2-K492SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRẦN ĐĂNGTRỰC09/02/1997051097013810B2-K464Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN QUANGTRUNG11/10/1972036072023390B2-K454Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2PHÙNG TRẦNTRUNG18/07/1978075078013627B2-K492SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGÔ XUÂNTRƯỜNG01/04/1981034081021972B2-K462Rớt THTH
KIAB2LÊ XUÂNTRƯỜNG28/02/1985091085022127B2-K491SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2HÀ ANH11/12/1986030086005824B2-K477SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2LƯU KIM THANH22/07/2004075304023068B2-K484SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2ĐẶNG CÔNGTỨ17/09/1992042092010539B2-K446Rớt THTH
ViosB2LÊ ĐÌNH ANHTUẤN21/12/1990075090004679B2-K433Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN ĐÌNHTUẤN20/12/1996060096007007B2-K460Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2TRẦN NGUYỄN QUỐCTUẤN31/07/1996064096000029B2-K464Rớt THTH
ViosB2VŨ THANHTUẤN01/10/1998075098011590B2-K492SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2HUỲNH THANHTUẤN17/09/1992082092012034B2-K493SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGÔ ANHTUẤN16/07/1982024082019996B2-K486SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2PHẠM HOÀNG ANHTUẤN22/04/2003075203000590B2-K480SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRẦN VĂNTÙNG12/12/1987030087016036B2-K488SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2TRỊNH THANHTUYỀN10/11/1987038187023068B2-K490SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2HOÀNG THANHTUYỂN08/03/1985077085008480B2-K481SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2ĐINH THỊTUYẾT06/02/1987034187016946B2-K478SH lần đầuLT+MP+TH
KIAB2ĐINH HỒNGVÂN28/03/1976014176008218B2-K426Rớt TH lần 2TH
ViosB2LƯƠNG THỊ HỒNGVÂN14/07/1991054191013669B2-K484SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2VẮN NGỌCVÂN01/06/2000075200016895B2-K486SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN TAMVĂN07/07/1996075096005753B2-K477SH lần đầuLT+MP+TH
KIAB2NGUYỄN QUANGVINH24/09/1980075080000798B2-K462R.đường trườngđường trường
ViosB2NGUYỄN VĂN30/01/1984052084007863B2-K460Rớt MPMP+TH
ViosB2PHAN THÁIVƯƠNG01/10/2001070201007506B2-K477SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2ĐINH NGUYỄN THÚYVY18/10/1996075196013211B2-K466SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2LÊ THỊXUÂN12/02/1991077191000051B2-K437Rớt MP lần 2MP+TH
ViosB2LÊ NGHIXUÂN20/01/1984086184013189B2-K489SH lần đầuLT+MP+TH
CHUỲNH NGỌCPHƯỚC18/12/1989075089012840C-K283Rớt TH lần 2TH
CNGUYỄN DUYPHƯƠNG16/02/1994075094025452C-K322SH lần đầuLT+MP+TH
CNGUYỄN BÁQUÂN07/03/1991052091012696C-K320SH lần đầuLT+MP+TH
CNGUYỄN HẢIQUÂN01/11/1999044099003551C-K319SH lần đầuLT+MP+TH
CTÌN MỀNHQUẮN09/11/1980075080013248C-K280Rớt THTH
CHOÀNG NGỌCSANH18/11/1988075088009789C-K290Rớt MPMP+TH
CNGUYỄN VĂNSƠN26/02/1989066089006863C-K288Rớt LTLT+MP+TH
CTRẦN ANHTÀI30/08/2002075202018774C-K322SH lần đầuLT+MP+TH
CĐÀO DUYTÂM10/02/1999070099000158C-K309Rớt LTLT+MP+TH
CLÊ VĂNTHẮNG03/02/2000040200018040C-K323SH lần đầuLT+MP+TH
CNGUYỄN CHIẾNTHẮNG08/07/1991075091008562C-K320SH lần đầuLT+MP+TH
CTHÁI QUANGTHÀNH07/01/1999075099011421C-K259Vắng thiLT+MP+TH
CNGUYỄN ĐỨCTHÀNH18/10/2000075200010002C-K306Rớt THTH
CVŨ VĂNTHÀNH14/10/1990024090013094C-K321SH lần đầuLT+MP+TH
CNGUYỄN ĐỨCTHIỆN06/09/1989040089038988C-K299Rớt THTH
CNGUYỄN VĂNTHƠM28/02/1999075099009191C-K317SH lần đầuLT+MP+TH
CNGUYỄN VĂNTHƯ09/03/1994044094006061C-K322SH lần đầuLT+MP+TH
CNGUYỄN MINHTIẾN01/07/1995079095016359C-K317SH lần đầuLT+MP+TH
CNGUYỄN MINHTIẾN04/11/2001075201012292C-K316SH lần đầuLT+MP+TH
CVŨ THANHTRÍ18/02/2001038201001002C-K295Rớt MPMP+TH
CĐỖ VIẾTTRƯỜNG09/03/2002070202002462C-K323SH lần đầuLT+MP+TH
CĐÀO CÔNGTRUYỀN06/01/2001036201018476C-K315SH lần đầuLT+MP+TH
CĐẶNG ANH20/06/1992075092020544C-K308Rớt LTLT+MP+TH
CLÊ NGỌCTUÂN01/06/1981038081039266C-K296Rớt THTH
CNGUYỄN QUANGTUẤN22/10/1996075096006308C-K302Rớt MPMP+TH
CLA VĂNTUẤN04/05/1985089085026470C-K297Rớt THTH
CNGUYỄN QUỐCTUẤN20/03/2000054200000965C-K307Rớt THTH
CTRẦN KIMTUẤN02/09/1992075092012471C-K308R.đường trườngđường trường
CQUÁCH HOÀNGTUẤN04/02/2001038201024329C-K322SH lần đầuLT+MP+TH
CGIỐNG THIỆNTƯỜNG25/12/1995075095017677C-K323SH lần đầuLT+MP+TH
CNGUYỄN NGỌCVIỆT01/01/1993045093008186C-K315SH lần đầuLT+MP+TH
CPHẠM NGỌCVINH16/07/1999075099014904C-K217Vắng thiLT+MP+TH
CĐẶNG MẬU12/03/1996052096000959C-K307Rớt THTH
CLÊ TẤN11/02/1992089092024025C-K294Rớt TH lần 2TH
NHLÊ ĐĂNGÂN26/01/1994038094033282NH-CK71SH lần đầuLT+MP+TH
NHNGUYỄN XUÂNCÔNG23/04/1991075091009577NH-CK71SH lần đầuLT+MP+TH
NHPHẠM VĂNHẢI08/01/2001187921295NH-CK65Rớt MPMP+TH
NHĐÀO XUÂNHOAN28/02/1972035072007163NH-CK71SH lần đầuLT+MP+TH
NHTRẦN ĐỨCNGHĨA12/06/2000075200024312NH-CK71SH lần đầuLT+MP+TH
NHĐOÀN THẾTOÀN15/06/1996024096003441NH-CK71SH lần đầuLT+MP+TH