DANH SÁCH DỰ THI SÁT HẠCH

Ngày 26.6.2024

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GPLX
Thi ngày: 26/6/2024
Loại xe thiHạngHọ vàtênNgày sinhSố chứng minhKhóaLý do
sát hạch
Nội dung
sát hạch
B11TRƯƠNG THỊ KIMANH06/06/1983052183001540B11-K104SH lần đầuLT+MP+TH
B11VŨ XUÂNBẰNG07/02/1981038081017658B11-K153SH lần đầuLT+MP+TH
B11TRẦN QUỐCBẢO01/02/2004075204011675B11-K163SH lần đầuLT+MP+TH
B11LÊ XUÂNCHINH04/06/1981034081000515B11-K164SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN THỊ KỲDUYÊN29/09/1998060198002677B11-K163SH lần đầuLT+MP+TH
B11HOÀNG THỊHẠNH27/10/1980036180016158B11-K155SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN THỊHIÊN19/05/1995038195015097B11-K159SH lần đầuLT+MP+TH
B11TRƯƠNG THỊHIỀN23/02/1990038190004062B11-K162SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN THỊ MỸHIẾU15/07/1967052167014474B11-K160SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN THỊ THUẬNHÒA28/12/1985075185024467B11-K159SH lần đầuLT+MP+TH
B11HÀ MINHHOÀNG27/09/1982068082006708B11-K147SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN VIỆTHỒNG03/08/1984036084016020B11-K163SH lần đầuLT+MP+TH
B11MAI THỊ THANHHƯƠNG22/10/1983075183003884B11-K153SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN KIM HOÀNGKHUYÊN21/12/1992075192001857B11-K153SH lần đầuLT+MP+TH
B11ĐẶNG THỊ THUKIỀU11/05/1994075194012849B11-K160SH lần đầuLT+MP+TH
B11TRẦN THỊ KHÁNHLINH10/08/2003037303009618B11-K163SH lần đầuLT+MP+TH
B11PHẠM QUANGLUẬT02/05/1965075065009618B11-K163SH lần đầuLT+MP+TH
B11LÊ THỊ CẨMLY20/05/2001042301013914B11-K164SH lần đầuLT+MP+TH
B11TRẦN VĂNNGÀN19/08/1993075093014549B11-K158SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN THỊ THANHNGÂN30/08/1993075193006669B11-K156SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN THỊNGỌC05/10/1994075194019872B11-K164SH lần đầuLT+MP+TH
B11VŨ LÂM QUỲNHNHƯ28/10/2004075304017370B11-K138Vắng thiLT+MP+TH
B11NGUYỄN THỊ CẨMNHUNG03/02/1992075192008660B11-K142SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN THỊ HOÀNGOANH30/03/1990066190006994B11-K163SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN HOÀIPHÚ25/10/1996052096007000B11-K124SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN THỊPHƯỢNG02/09/1983075183008585B11-K158SH lần đầuLT+MP+TH
B11VŨ THANHSANG22/11/1979074079009226B11-K118SH lần đầuLT+MP+TH
B11TRẦN VĂNTÀI13/10/1991079091031499B11-K163SH lần đầuLT+MP+TH
B11ĐỖ MINHTÂM02/03/1989079089006521B11-K146SH lần đầuLT+MP+TH
B11LÊ THỊTHẮM10/10/1983038183024747B11-K152SH lần đầuLT+MP+TH
B11TRẦN THỊTHANH07/10/1991034191016497B11-K86V_thực hành (MP>1năm)LT+MP+TH
B11TẠ THỊ PHƯƠNGTHẢO12/07/1996075196006572B11-K160SH lần đầuLT+MP+TH
B11VÕ THỊ LINHTHẢO18/11/2000070300010700B11-K159SH lần đầuLT+MP+TH
B11LÊ ANHTHƯ14/05/2005075305011662B11-K137SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN VĂNTHUẬT07/09/1962079062013410B11-K164SH lần đầuLT+MP+TH
B11PHAN THỊ THANHTHƯƠNG30/03/1987075187006824B11-K157SH lần đầuLT+MP+TH
B11PHẠM THỊ DIỆUTHÚY20/05/1981038181024531B11-K104V_mô phỏngMP+TH
B11VŨ THỊTHÚY30/07/198903618906955B11-K163SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN THỊ THUTHÙY14/02/2003060303005001B11-K147SH lần đầuLT+MP+TH
B11TRƯƠNG NGỌC THUTHỦY08/12/1992075192021017B11-K160SH lần đầuLT+MP+TH
B11TRẦN VĂNTOÀN10/06/1987052087010869B11-K102SH lần đầuLT+MP+TH
B11LÊ THỊ NGỌCTRÂM10/08/1995075195020785B11-K163SH lần đầuLT+MP+TH
B11VÕ THỊ QUỲNHTRÂM05/01/2002075302014033B11-K158SH lần đầuLT+MP+TH
B11VÕ ANHTUẤN04/04/1963051063016673B11-K160SH lần đầuLT+MP+TH
B11NGUYỄN TRẦN THẢOVY08/09/1993091193018452B11-K146SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2LÊ NGỌC MINHÂN13/12/1993075093027117B2-K423Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2LÊ TRỌNG TUẤNANH01/05/1999038099024572B2-K469Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN THÀNHANH10/03/1997045097009358B2-K462Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2TRẦN THỊ TRÂMANH29/06/1992075192003072B2-K460Rớt THTH
ViosB2TRỊNH VĂN TUẤNANH28/09/1993038093018537B2-K460Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2HOÀNG QUỐCBĂNG18/12/1974034074022925B2-K468Rớt MPMP+TH
ViosB2NGUYỄN THỊ LIÊNCHÂU19/05/1993094193001203B2-K457Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN VĂNCHIẾN21/09/1979075079016825B2-K459Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2PHƯƠNG HỒNGCÔNG24/04/1993075093025264B2-K468Rớt THTH
ViosB2MAI TUẤNCƯỜNG09/08/1989040089015442B2-K469R.đường trườngđường trường
ViosB2KĐẢO06/01/2004068204000459B2-K469Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2ĐÀO BÁĐÌNH12/06/1997075097011934B2-K441Rớt THTH
ViosB2TRẦN THANHDOANH10/02/1987075087013613B2-K458Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2PHẠM MINHĐỨC22/04/2001044201004718B2-K469Rớt MPMP+TH
ViosB2NGUYỄN MINHGIANG03/02/1986083086017308B2-K448Rớt TH lần 2TH
ViosB2PHAN LONGGIANG16/02/1989261149150B2-K468Rớt THTH
ViosB2TRẦN TRƯỜNGGIANG07/08/1985082085012133B2-K465Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN HOÀIHẬN01/01/1985096085001162B2-K469Rớt MPMP+TH
ViosB2LÊ NGỌC LỆHẰNG05/10/2001075301012965B2-K441Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2LÂM NGỌCHẠNH05/09/1983075183009853B2-K447Rớt THTH
ViosB2TRẦN VĂNHAY06/05/2004084204009955B2-K447Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2LÊ NGỌC DIỆUHIỀN14/09/1982075182001859B2-K438Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN HOÀNGHIỆP09/08/1992091092017831B2-K436Rớt THTH
ViosB2ĐẶNG VŨHIỆP07/05/2000075200002862B2-K465Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2MAI NGỌCHIỆP14/04/1989092089015441B2-K462Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2THÂN TRÍHIẾU10/12/2004075204021086B2-K440Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN ĐÌNHHIẾU18/11/1999075099017127B2-K466Rớt LTLT+MP+TH
KIAB2TRỊNH THỊ THẢOHOA23/05/1998075198013223B2-K460Rớt MPMP+TH
ViosB2VŨ HUYHOÀNG19/08/1996075096003754B2-K462Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN MINHHUY01/06/2000075200019386B2-K462R.đường trườngđường trường
ViosB2PHẠM NGỌC QUANGHUY31/05/2001051201012395B2-K469Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN TRỌNGKHANH12/12/1994087094005242B2-K464Rớt THTH
ViosB2NGÔ VŨ ANHKIỆT18/08/2005075205001077B2-K468Rớt MPMP+TH
ViosB2NGUYỄN THANHKIỀU28/09/1989075189009769B2-K466Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2HOÀNG THỊ MINHKIỀU08/06/1990075190023754B2-K490SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN VĂNLÂM20/05/2005066205009588B2-K468Rớt THTH
ViosB2TRẦN VĂNLÂM01/11/1971068071000355B2-K445Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2LÊ TIẾN TRUNGLINH09/08/2002075302013097B2-K376Vắng thiLT+MP+TH
KIAB2LIÊU PHƯỚCLỘC13/11/1979075079001495B2-K468Rớt MPMP+TH
ViosB2TRẦN HẠ TRÀMY12/08/2003075303002377B2-K484SH lần đầuLT+MP+TH
ViosB2VŨ HOÀNGNAM01/05/1998075098016425B2-K469Rớt THTH
ViosB2LÊ NHƯNGỌC27/10/1993087193011027B2-K428Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN ĐÌNHNGUYÊN23/04/2004075204018952B2-K465Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2TRẦN ĐÌNHNHÂN26/09/1993066093018443B2-K461Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2DƯ TÂMNHƯ02/06/2001079301038262B2-K387Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2TRẦN MINHPHÁT23/10/1996079096027479B2-K465Rớt THTH
ViosB2PHAN HOÀIPHÁT14/03/1993075193016671B2-K468Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN HÀPHONG29/07/2001075201006102B2-K469Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2TRẦN CÔNGPHÚC23/10/2002075202014866B2-K460Rớt THTH
ViosB2PHẠM ANHQUỐC16/12/1984079084039577B2-K462Rớt THTH
ViosB2LÊ ĐỨCTÂM21/08/2002075202023879B2-K469Rớt THTH
ViosB2PHÙNG CHÍTHẮNG12/11/1997079097005835B2-K460Rớt THTH
ViosB2HOÀNG THỊ NGUYỆTTHANH15/10/1992075192003899B2-K461Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2ĐINH HUỲNH PHƯỚCTHÀNH24/09/1999054099009213B2-K469Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN NGỌCTHÀNH10/09/1968070068000591B2-K469Rớt MPMP+TH
ViosB2NGUYỄN QUỐCTHÀNH10/04/1983046083006691B2-K469Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN TẤNTHÀNH30/01/1996083096009682B2-K461Rớt THTH
ViosB2PHẠM NGỌCTHẢO01/01/1974094174000087B2-K361Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2TRỊNH HỮUTHỐNG19/05/1998075098005698B2-K469Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2HỒ THỊTHUẬN20/08/1986038186030924B2-K460Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN NGỌCTHỦY10/04/2001017201005991B2-K469Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2VŨ TRỌNGTHỤY10/02/1981075081009405B2-K468Rớt MPMP+TH
ViosB2NGUYỄN DUYTÍN29/10/2001075201011776B2-K461Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2NGÔ VĂNTOẢN08/03/1987036087015797B2-K469Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN QUỐCTÒNG19/04/1995075095019238B2-K461Rớt LTLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN CAO NGỌCTRÂM16/08/1992075192012610B2-K460Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN NGỌCTRÂN30/10/1996075196003921B2-K468Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN THỊ THÙYTRANG19/06/1978082178023476B2-K460Rớt THTH
ViosB2BÙI CÔNGTRIỀU11/02/2003075203012831B2-K453Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2LÊ NGỌCTRƯƠNG01/05/2000056200009717B2-K458Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN VĂNTỰ05/06/1980036080004156B2-K414Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2NGUYỄN QUỐCTUẤN06/06/1984194278922B2-K376Rớt THTH
ViosB2NGUYỄN THANHTÙNG11/10/1997075097020089B2-K469Rớt MPMP+TH
ViosB2NGUYỄN ĐỨCTÙNG17/05/2000066200011505B2-K460Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2NGÔ QUANGTUYÊN29/08/1977092077005030B2-K445Vắng thiLT+MP+TH
ViosB2LÊ THỊ HỒNGTUYẾT30/09/1983052183002744B2-K412V_mô phỏngMP+TH
ViosB2NGUYỄN VĂNVINH03/08/1996060096015960B2-K443Rớt THTH
NHLA LÝ KHỞILONG05/05/1996079096039419NH-CK70SH lần đầuLT+MP+TH
NHLA LÝ HOÀNGQUÂN01/11/2000079200004448NH-CK70SH lần đầuLT+MP+TH
CNGUYỄN TUẤNCẢNH28/03/1999079099012362C-K325SH lần đầuLT+MP+TH
CLÊ VĂNCHIẾN29/08/1998075098010517C-K318SH lần đầuLT+MP+TH
CHỒ PHÚC NGUYÊNCHƯƠNG01/01/2002075202007963C-K316SH lần đầuLT+MP+TH
CNGUYỄN THÀNHCÔNG03/10/1990075090002429C-K310SH lần đầuLT+MP+TH
CBÙI NGỌCCƯƠNG19/10/1984019084008802C-K315SH lần đầuLT+MP+TH
CĐOÀN VĂNĐẠI01/04/1993075093007877C-K320ASH lần đầuLT+MP+TH
CLÊ ĐÌNHĐẠT01/05/1995075095001312C-K325SH lần đầuLT+MP+TH
CLÀU ADẨU15/08/1983075083025402C-K307SH lần đầuLT+MP+TH
CVÕ VĂNĐIỆP11/08/2002075202021969C-K317SH lần đầuLT+MP+TH
CCHU TRỌNGDŨNG20/07/2002030202015644C-K311SH lần đầuLT+MP+TH
CNGUYỄN TUẤNDŨNG30/04/2002075202015428C-K317SH lần đầuLT+MP+TH
CVŨ NGỌCDUY16/04/1989075089011627C-K305SH lần đầuLT+MP+TH
CCHIÊM HOÀNG20/09/1990091090009907C-K314ASH lần đầuLT+MP+TH
CVŨ HỒNG31/01/1999075099002080C-K324SH lần đầuLT+MP+TH
CPHẠM HỮUHIẾU03/01/1992074092000930C-K323SH lần đầuLT+MP+TH
CSƠNHIẾU28/02/1999084099003038C-K325SH lần đầuLT+MP+TH
CLÊ XUÂNHƯƠNG12/05/2002075202008905C-K325SH lần đầuLT+MP+TH
CTRẦN ĐẶNG MINHHUY01/10/1990079090035742C-K309SH lần đầuLT+MP+TH
CDƯƠNG THANHKHÁNH03/09/1989074089000076C-K323SH lần đầuLT+MP+TH
CĐỖ VĂNKHÁNH28/11/1996038096025563C-K325SH lần đầuLT+MP+TH
CNGUYỄN TRUNGKIÊN25/11/1997060097005267C-K324SH lần đầuLT+MP+TH
CLÊ QUỐCKIỆT17/10/2002095202003792C-K319SH lần đầuLT+MP+TH
CTRẦN HỒNGKỊT01/04/1988075088008265C-K325SH lần đầuLT+MP+TH
CTRẦN ĐỨCLÂM23/05/2002075202009832C-K318SH lần đầuLT+MP+TH
CTRẦN VĂNLÀNH14/02/1998075098007673C-K322SH lần đầuLT+MP+TH
CĐOÀN VĂNLINH05/02/1988034088009855C-K317SH lần đầuLT+MP+TH
CTRẦN VŨLINH04/03/2002089202010315C-K323SH lần đầuLT+MP+TH
CLÃ DUYLINH28/06/1992038092033999C-K324SH lần đầuLT+MP+TH
CNGUYỄN NGỌCLINH13/03/1998082098002152C-K325SH lần đầuLT+MP+TH
CBÙI HẢILONG08/08/1988079088005271C-K321SH lần đầuLT+MP+TH
CPHÙNG THĂNGLONG11/03/1993075093017192C-K325SH lần đầuLT+MP+TH
CNGUYỄN VĂNMẠNH15/02/1989038089032757C-K319SH lần đầuLT+MP+TH
CTRẦN HOÀNGNAM02/05/1999084099007662C-K323SH lần đầuLT+MP+TH
CTRẦN TRUNGNGUYÊN01/08/2002074202000785C-K324SH lần đầuLT+MP+TH
CKIỀU ĐỨCNHÂN03/05/1982001082019679C-K325SH lần đầuLT+MP+TH
CNGUYỄN MINHNHỰT29/01/1994051094011455C-K324SH lần đầuLT+MP+TH
CĐẶNG VĂNPHƯƠNG15/02/1992075092026149C-K310SH lần đầuLT+MP+TH
CHỒ VIẾTQUANG20/03/1986075086021871C-K320ASH lần đầuLT+MP+TH
CVÕ MINHQUANG10/09/1993075093021622C-K323SH lần đầuLT+MP+TH
CNGUYỄN THANHQUANG23/07/1998075098005998C-K324SH lần đầuLT+MP+TH
CNGUYỄN ĐĂNGQUÝ17/02/2000079200018586C-K319SH lần đầuLT+MP+TH
CTRƯƠNG TRỌNGSINH04/07/1983075083016731C-K324SH lần đầuLT+MP+TH
CSƠNSƯỜNG01/01/1984094084012014C-K325SH lần đầuLT+MP+TH
CPHẠM TẤNTÀI02/01/1980075080006377C-K323SH lần đầuLT+MP+TH
CĐIỂUTÂM18/07/2001070201001581C-K325SH lần đầuLT+MP+TH
CNGUYỄN ANHTÂM28/06/1997056097007324C-K325SH lần đầuLT+MP+TH
CTRẦN THANH MINHTÂM17/09/1996075096009053C-K325SH lần đầuLT+MP+TH
CLÊ VĂNTẤN12/09/1986074086001754C-K325SH lần đầuLT+MP+TH
CNGUYỄN THÀNHTÂY29/09/2001075201013760C-K314BSH lần đầuLT+MP+TH
CHUỲNH NGỌCTHẠCH28/08/2000087200006426C-K325SH lần đầuLT+MP+TH
CPHẠM HỒNGTHÁI14/01/1999075099001277C-K309SH lần đầuLT+MP+TH
CPHẠM ĐẠITHẮNG30/04/1995075095004319C-K325SH lần đầuLT+MP+TH
CTẠ HOÀNGTHANH06/09/1996075096007642C-K322SH lần đầuLT+MP+TH
CNGUYỄN CÔNGTHÀNH27/05/1997052097017238C-K325SH lần đầuLT+MP+TH
CNGUYỄN VĂNTHÀNH01/06/1998056098007528C-K325SH lần đầuLT+MP+TH
CBÙI ĐÌNHTHẾ08/02/2002075202010884C-K303SH lần đầuLT+MP+TH
CTRẦN NGỌCTHUẬN10/11/2000075200000884C-K317SH lần đầuLT+MP+TH
CMAI TRÍTHỨC24/08/2002075202007694C-K322SH lần đầuLT+MP+TH
CTỪ THIỆN TRÍTHỨC15/12/1999082099011364C-K323SH lần đầuLT+MP+TH
CNGUYỄN MINHTHƯỜNG16/10/1990091090020595C-K322SH lần đầuLT+MP+TH
CTẠ VĂNTHƯỜNG26/10/1985030085021362C-K322SH lần đầuLT+MP+TH
CNGUYỄN THÂNTIẾN06/04/1994072094011805C-K322SH lần đầuLT+MP+TH
CNGUYỄN VĂNTÌNH15/05/1991038091000992C-K317SH lần đầuLT+MP+TH
CNGÔ QUANGTRƯỜNG01/01/1992075092006129C-K319SH lần đầuLT+MP+TH
CTRẦN MINHTRƯỜNG01/01/2000075200014430C-K324SH lần đầuLT+MP+TH
CHÀ QUỐCTRƯỞNG30/07/1998075098013737C-K298SH lần đầuLT+MP+TH
CBÙI VĂNTUẤN20/10/1986087086012266C-K323SH lần đầuLT+MP+TH
CHUỲNH VĂNTUẤN12/07/2000079200017424C-K319SH lần đầuLT+MP+TH
CLƯU TRỌNGTUẤN02/09/1991038091040642C-K323SH lần đầuLT+MP+TH
CLÊ THANHTÙNG18/07/2002054202002451C-K322SH lần đầuLT+MP+TH
CHOÀNG THẾVINH01/12/1994070094003645C-K324SH lần đầuLT+MP+TH