Bài 11: Kết thúc bài thi - 11 Bài Thi Sa Hình B1-B2

Giáo viên phụ trách: Trần Hữu Trung

Các bước thực hiện Bài kết thúc

 • Bật đèn xi nhan phải trước khi lái xe qua vạch kết thúc
 • Lái xe qua vạch kết thúc và dừng xe.
 • Yêu cầu đạt được:
 • Bật đèn xi nhan phải trước khi lái xe qua vạch.
 • Lái xe qua vạch kết thúc
 • Giữ tốc độ động cơ không quá 4.000 vòng/phút;
 • Tốc độ xe chạy không quá: 24 km/h đối với hạng B, D; 20 km/h đối với hạng C, E.

Các lỗi bị trừ điểm Bài kết thúc

 • Trước khi xe qua vạch kết thúc:
 •  Không bật xi nhan phải, bị trừ 5 điểm
 • Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
 • Tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm
 • Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
 • Tổng thời gian thực hiện đến bài thi số 10 quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.

Các lỗi bị trừ điểm

 • Không thay đổi số theo quy định, bị trừ 5 điểm
 • Không thay đổi tốc độ theo quy định, bị trừ 5 điểm
 • Không thay đổi đúng số và đúng tốc độ quy định, bị trừ 5 điểm
 • Thời gian thực hiện bài thi, cứ quá 5 phút bị trừ 5 điểm
 • Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm
 • Để xe tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm;
 • Tổng thời gian thực hiện đến bài thi số 10 quá thời gian quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.

Truất quyền thi khi

 • Không qua vạch kết thúc, bị truất quyền thi
 • Xử lý tình huống không hợp lý, gây tai nạn, bị truất quyền thi
 • Lái xe lên vỉa hẻ, bị truất quyền thi
 • Điểm thi dưới 80 điểm, bị truất quyền thi.

bài học tiếp theo

bài xử lý tình huống nguy hiểm

đăng ký khóa học lái xe

Error: Contact form not found.

bài học thực hành lái xe

bài học trên xe thiết bị