Bài 1: Xuất phát

Bài 2: Nhường đường cho người đi bộ

Bài 3: Dừng và khởi hành xe ngang dốc

Bài 4: Qua vệt bánh xe, đường hẹp vuông góc

Bài 5: Qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông

Bài 6: Qua đường vòng quanh co

Bài 7: Ghép xe dọc vào nơi đỗ (Lùi chuồng)

Bài 8: Dừng xe nơi giao nhau với đường sắt

Bài 9: Thay đổi số trên đường bằng (Tăng tốc)

Bài 10: Kết thúc

Bài thi tình huống nguy hiểm